Podpora SVG grafiky ve SCADA/HMI systému Reliance

2. července 2013

Od verze: 4.6.0


V systému Reliance je vektorová grafika ve formátu SVG podporována od verze 4.6.0. Tento článek přináší bližší informace o formátu SVG, výhodách jeho použití a také implementaci do SCADA/HMI systému Reliance.Co je to SVG

SVG (Scalable Vector Graphics) je velmi dobře navržený vektorový formát pro zobrazení 2D grafiky s podporou interaktivity a animace. Specifikace SVG je založena na otevřeném standardu vyvinutém mezinárodním konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).


Grafika SVG a její chování se definují ve formátu XML. Díky tomu může být vytvořena v jednoduchém textovém editoru nebo v pokročilých vektorových grafických editorech, jako jsou Adobe Illustrator, Corel DRAW, případně oblíbený Inkscape, který je zdarma.


Velkou výhodou SVG je jeho datová nenáročnost, jednoduchá indexace a mnohé další. Tento formát se postupně stává průmyslovým standardem pro přenos vektorové grafiky mezi různými platformami i aplikacemi.


Bitmapový vs. vektorový obrázek.

Jak je vidět na obrázku zvětšeného loga Reliance, nespornou výhodou vektorové grafiky oproti rastrové je také možnost libovolného zvětšování/zmenšování bez ztráty kvality.


Podpora SVG v systému Reliance

Ve všech hlavních modulech* SCADA systému Reliance je implementována nativní podpora zobrazení SVG obrázků, které splňují specifikaci SVG Tiny (verze formátu SVG pro mobilní zařízení). Vektorový formát a metoda anti-aliasingu (vyhlazování) zaručují perfektní vzhled. Pokud ve svých vizualizačních projektech využíváte klienty pro chytré mobilní telefony a tablety (Reliance 4 Smart Client), je tento formát nejlepší volbou.


*Kromě mobilního klienta Reliance 4 Mobile Client

Reliance Earth Icon

Top