Reliance 4 Smart Client – vizualizace na mobilních zařízeních (iPhone, iPad, Android)

20. srpna 2012

Reliance 4 Smart Client je tenký klient SCADA/HMI systému Reliance, který zpřístupňuje vizualizaci uživateli prostřednictvím webových stránek. Je navržen pro použití na chytrých telefonech a tabletech s dotykovým ovládáním, které se v současnosti mezi uživateli těší veliké oblibě a jejichž penetrace trhu prudce stoupá. Vedle chytrých telefonů a tabletů lze tohoto klienta použít na jakémkoliv zařízení s webovým prohlížečem (může jít například o běžné PC s dotykovým displejem).


Níže jsou popsány základní vlastnosti aplikace Reliance 4 Smart Client.Vizualizační okna

 • vizualizační okna jsou zobrazena v podobě webových stránek
 • velikost zobrazení odpovídá velikosti vizualizace
 • zobrazení lze zvětšovat/zmenšovat na úrovni webového prohlížeče


Komponenty ve vizualizačních oknech

 • je možné použít standardní sadu komponent pro tvorbu vizualizace, podívejte se také na bližší informace o podpoře komponent v modulu Reliance 4 Smart Client
 • data v komponentách (hodnoty proměnných) jsou automaticky aktualizována bez nutnosti znovu načíst celou stránku
 • umožňuje zobrazení podrobných informací o proměnné


Systémová okna

Systémová okna, tj. okna, která nejsou součástí vizualizačního projektu (např. prohlížeč alarmů/událostí, dialog pro zadání hodnoty proměnné), jsou generována javascriptovým frameworkem jQuery Mobile založeném na HTML5. Díky tomu mají tyto vlastnosti:


 • přizpůsobují se velikosti zobrazení na cílovém zařízení
 • jsou optimalizována pro dotykové ovládání
 • mají moderní, příjemný vzhled a chování


Ovládání

 • umožňuje zadávání hodnot
 • umožňuje kvitaci alarmů/událostí
 • umožňuje spouštět skripty (skripty se spouští na serveru - stejným způsobem, jako je to v případě webového klienta)
 • podporuje vykonávání akcí
 • umožňuje nastavovat časové programy Teco


Alarmy/události

 • podporuje zobrazení aktuálních alarmů/událostí
 • umožňuje zobrazení podrobných informací o alarmu/události


Grafy

 • podporuje zobrazení plouvoucích grafů


Tabulkové a uživatelské sestavy

Sestavy jsou podporovány stejným způsobem jako u webového klienta, tj. generovány datovým serverem v podobě webových stránek.Jazyky

 • podporuje vícejazyčné projekty (týká se textů ve vizualizačních oknech)
 • podporuje přepínání jazyků programu (týká se textů v systémových oknech), podporována angličtina a čeština


Zabezpečení

 • podporuje zabezpečení pomocí přístupového kódu
 • podporuje přihlášení a odhlášení uživatele
 • respektuje zabezpečení definované ve vizualizačním projektu
 • důležité operace (nastavení hodnoty proměnné) jsou interně šifrovány a ověřovány serverem
 • veškerá přenášená data lze šifrovat standardním způsobem (TLS 1.0, SSL 3.0)


Princip

Při tvorbě a zprovoznění vizualizace je použit stejný princip jako u webového a mobilního klienta. Webové stránky, jež odpovídají jednotlivým vizualizačním oknům, jsou předgenerovány ve vývojovém prostředí Reliance v rámci exportu projektu pro vzdálené uživatele. Po spuštění vizualizačního projektu v datovém serveru (Reliance 4 Server nebo Reliance 4 Control Server) je možné snadno spustit modul Reliance 4 Smart Client kliknutím na příslušný odkaz na webové stránce datového serveru. Při zobrazení webové stránky vizualizačního okna jsou do předgenerované stránky dynamicky doplněna aktuální data a následně (aniž by bylo nutné stránku v prohlížeči obnovit) se přenášejí pouze procesní změny. Nároky na na výkon serveru jsou minimální, generování stránek pro klienta je velmi rychlé. Výsledné stránky obsahují validní kód HTML/CSS/JavaScript. Neobsahují Flash, Java applety, ActiveX prvky nebo jiné objekty, které nemusí být podporovány na všech platformách nebo webových prohlížečích.


Pro rychlé spuštění (otevření stránky) stačí do webového prohlížeče zadat adresu v následujícím formátu:


http[s]://<server:port>/m, tj. např. http://reli:40000/m


Licence

Pro modul Reliance 4 Smart Client platí stejná licenční politika jako pro ostatní tenké klienty (Reliance 4 Web Client a Reliance 4 Mobile Client).SW/HW požadavky

Pro vývoj aplikace je vyžadováno vývojové prostředí Reliance 4 Design Enterprise. Na straně klienta stačí webový prohlížeč s podporou HTML5 (požadavkem je, aby v prohlížeči byly povoleny cookies). Javascriptový framework jQuery Mobile, na němž je založeno zobrazení modulu, je podporován na těchto platformách a webových prohlížečích. Na straně serveru je vyžadován datový server systému Reliance (Reliance 4 Server nebo Reliance 4 Control Server) s licencí pro odpovídající počet současně připojených klientů.Plán do budoucna

Vývoj modulu Reliance 4 Smart Client bude kontinuálně pokračovat. Mezi funkce, které lze očekávat v následně uvolněných verzích systému Reliance patří:


 • zobrazení historických alarmů/událostí
 • zobrazení historických dat prostřednictvím grafů
 • podpora komponenty Kontejner (šablony oken)
 • rozšíření výčtu podporovaných komponent


Galerie obrázků aplikace Reliance 4 Smart ClientReliance 4 Smart Client na tabletu a chytrém telefonu

Top