Jak přepínat mezi jazyky ve vícejazyčném projektu

6. ledna 2017 | Reliance SCADA


Postup

 • Do projektu přidat další jazyk/jazyky. Toto se provádí v dialogu Možnosti projektu > Jazyky.

 • Reliance SCADA – Možnosti projektu

 • Vybrat příkaz Správci > Správce textů.

 • Ve Správci textů přeložit texty do příslušných jazyků. Pokud potřebujete odeslat texty překladateli, je možné mu poslat textový soubor, který je umístěn v adresáři <Project>\Main\Strings. Jedná se o textové soubory s kódováním Unicode.

 • Reliance SCADA – Správce textu


Jazyk projektu je možné za běhu projektu přepínat několika způsoby:


 • Příkazem Soubor > Jazyk projektu z hlavního menu runtime modulu.

 • Reliance 4 Control Server – Jazyk projektu

  Tento příkaz vyvolá dialog pro výběr jazyka projektu.


  Reliance SCADA – Vybrat jazyk projektu

 • Pomocí akce typu Aktivovat jazyk projektu.

 • Reliance SCADA – Správce akcí

 • Pomocí skriptu voláním metody RSys.SetProjectLanguage.


Reliance Earth Icon

Top