Grafická statistika využití datových serverů systému Reliance

15. prosince 2011

Od verze: 4.2.1


Datové servery systému Reliance (Reliance Server a Reliance Control Server) provádí statistiku využití zabudovaného webového serveru. Statistika je zobrazena formou webové stránky v sekci Administrace serveru. Poskytuje časový průběh počtu požadavků za vteřinu zpracovaných datovým serverem a počty připojených klientů. K dispozici jsou tyto průběhy:


  • počty HTTP požadavků podle typu: GET - žádost o data, POST - zaslání dat, HEAD - žádost o hlavičky (metainformace) dat
  • počty požadavků na webovou službu podle typu klienta (tencí klienti, uživatelské aplikace, Reliance OPC Server)
  • počty klientů připojených k webové službě (tencí klienti, uživatelské aplikace, Reliance OPC Server)

Všechny průběhy jsou k dispozici pro období:


  • poslední hodina
  • posledních 24 hodin
  • poslední 4 týdny

Reliance 4 Control Server: Statistika využití serveru

Reliance 4 Control Server: Statistika využití serveru

Reliance Earth Icon
Top