Uvolňování verzí SCADA/HMI systému Reliance

2. října 2013 | Reliance SCADA

Systém Reliance používá pro označení verze posloupnost čísel oddělených tečkami: major.minor.release (např. Reliance 4.6.0). Pro jednoznačnou identifikaci verze je někdy uváděno i číslo revize, tj. major.minor.release.revision (např. Reliance 4.6.0.19532). Někdy je revize uváděna samostatně, např. Reliance 4.6.0, Revize 19532.Význam značení jednotlivých částí

Část major udává hlavní číslo verze Reliance. Major verze bývají uvolňovány jednou za několik let. Upgrade na vyšší major verzi není zdarma.


Část minor se používá pro rozlišení významnějších změn v systému Reliance v rámci jedné major verze. Minor verze nejsou uvolňovány pravidelně. Upgrade mezi minor verzemi je zdarma.


Část release se používá pro rozlišení oficiálních verzí systému Reliance. Tyto verze jsou uvolňovány jednou za dva až tři měsíce. Upgrade je zdarma.


Část revision udává jedinečný identifikátor verze zdrojového kódu (tzv. revizi) systému Reliance. Uvádí se např. pro rozlišení mezi dvěma Pre-release verzemi.


Verze může být doplněna i o další informace. Jednak může jít o tzv. aktualizaci, což je oprava určité verze, např. Reliance 4.5.2, Update 1. Nebo může jít o tzv. Pre-release verzi, např. 4.6.1 Pre-release. Více informací o Pre-release verzích se dočtete v další části článku.


O aplikaci

O aplikaci


Všechny spustitelné soubory a knihovny (soubory s příponami .EXE, .DLL a .BPL) s výjimkou souborů třetích stran mají v rámci jednoho sestavení systému Reliance vždy stejnou verzi (včetně čísla revize).Cyklus uvolnění verze

Během každého cyklu uvolnění systému Reliance se zákazníci mohou setkat se dvěma druhy verzí:


1. Pre-release verze

Nejaktuálnější verze systému Reliance určená pro zákazníky. Je určena pro testování nových funkcí, které budou součástí příští stabilní verze. Pre-release verze jsou uvolňovány přibližně jednou za dva týdny. Jsou k dispozici ke stažení ze Zákaznické sekce webových stránek (po přihlášení).


2. Stabilní verze

Stabilní, důkladně otestovaná verze určená pro nasazení v produkčním prostředí. Někdy je též nazývána oficiální verze.Jak mít vždy aktuální verzi systému Reliance

Ve vývojovém prostředí Reliance Design je možné aktivovat upozornění na nové verze systému Reliance. Pokud je k dispozici novější verze, nabídne uživateli (maximálně 1x denně) její stažení. Je možné zapnout i upozornění na nové Pre-release verze.


Nastavení automatického zjišťování nové verze systému Reliance 4

Nastavení automatického zjišťování nové verze systému Reliance 4


Informace o nových stabilních verzích systému Reliance bývá publikována v aktualitách na hlavní stránce, na sociálních sítích LinkedIn a Twitter a na Facebooku. Další způsob, jak se dozvědět o nových verzích systému Reliance, je zaregistrovat se jako odběratel našeho newsletteru Reliance News.

Reliance Earth Icon
Top