Nové události SMS zpráv a zjišťování kvality GSM signálu

25. července 2014 | Reliance SCADA


Nové události SMS zpráv

SCADA systém Reliance umožňuje odesílat a přijímat SMS zprávy pomocí GSM modemu. Odesílání SMS zpráv je možné provádět programově (tj. pomocí skriptů), nebo automatizovaně při určitých událostech (např. při vzniku, zániku nebo kvitaci alarmu/události). Zprávy jsou odesílány asynchronně. To znamená, že požadavky na odeslání zpráv se předají SMS Driveru a ten se postará o jejich odeslání "na pozadí". Při asynchronní komunikaci zpravidla nastává problém v tom, že o výsledku operace (v našem případě odeslání SMS zprávy) se dozvídáme se zpožděním. Vyhodnocení výsledku může být v případě hromadných operací (odeslání více SMS zpráv) komplikované. Až do verze 4.6.1 bylo možné vyhodnocovat stav odesílaných SMS zpráv pouze pomocí funkce RModem.GSMGetSMSStatus. Aby bylo možné zjistit stav SMS zprávy pomocí zmíněné funkce, bylo nutné znát její jedinečný identifikátor (ID), který je k dispozici pouze při odeslání zprávy. V případě odesílání jedné zprávy to je poměrně jednoduché. Stačí si ID zprávy uložit do vnitřní proměnné a v periodickém skriptu zjišťovat její stav voláním funkce RModem.GSMGetSMSStatus. Avšak při hromadném odesílání zpráv (např. odesílání zprávy více příjemcům) se situace výrazně komplikuje. Navíc stav SMS zpráv odeslaných automatizovaně nebylo možné zjistit vůbec, protože neexistoval způsob, jak získat jejich ID. Tyto nevýhody vedly k vylepšení ve verzi 4.6.2 systému Reliance, kde byla doplněna možnost obsloužit následující události při odesílání SMS zpráv:


  • při úspěšném odeslání SMS zprávy
  • při chybě během odeslání SMS zprávy

Na oba typy událostí je možné napojit skript a v něm okamžitě zareagovat na danou událost libovolným způsobem (např. informovat obsluhu). Do navázaných skriptů jsou předány informace o SMS zprávě (text a číslo odesílatele a chybový kód, pokud se zprávu nepodaří odeslat). Tímto způsobem je navíc možné pracovat i se zprávami, které nejsou odeslány pomocí skriptů, ale automatizovaně.Zjišťování kvality GSM signálu

Další novou funkcí doplněnou ve verzi 4.6.2 je možnost přenášet kvalitu GSM signálu do proměnné ve vizualizačním projektu. Stačí vybrat libovolnou vnitřní proměnnou a SMS Driver do ní bude automaticky ukládat aktuální kvalitu signálu GSM sítě (viz následující obrázek).


Reliance SCADA, Zjišťovat kvalitu signálu


Vybraná proměnná může nabývat následujících hodnot:


0=žádný signál; hodnoty 0 bude nabývat proměnná i v případě problému s modemem (např. pokud se jej nedaří inicializovat)
1=nejnižší úroveň signálu
100=nejvyšší úroveň signálu

Pak lze snadno zobrazovat okamžitou úroveň GSM signálu např. pomocí komponenty Indikátor průběhu či Plovoucí graf nebo vytvořit alarm/událost (např. dolní kritická mez nebo hodnota v rozsahu 0-0) a ve vizualizaci tak automaticky vyhlašovat výpadek GSM signálu.

Reliance Earth Icon

Top