Nativní podpora PostgreSQL ve SCADA/HMI systému Reliance 4

2. září 2014 | Reliance SCADA

Ve SCADA/HMI systému Reliance, verze 4.6.3, byla doplněna možnost ukládat historická data a alarmy/události do databázového systému PostgreSQL. PostgreSQL je objektově-relační databázový systém s otevřeným zdrojovým kódem. Lze ho provozovat na všech rozšířených operačních systémech včetně Windows a systémů UN*X (Linux). Součástí instalace je administrátorský nástroj pro správu databázového serveru pgAdmin.


Odkazy na stažení instalátorů databázového systému a administrátorského nástroje najdete v následující tabulce:


PostgreSQL

pgAdmin

Instalátor databáze PostgreSQL

Instalátor administračního rozhraní pro PostgreSQL


Postup připojení systému Reliance k PostgreSQL

Připojení systému Reliance k databázovému systému je založen na standardu ODBC. Systém Reliance vyžaduje 32bitovou verzi ovladače PostgreSQL ODBC Driver.Po instalaci ovladače je možné vytvořit nový zdroj dat ve Správci zdrojů dat ODBC. Je nutné spustit 32bitovou verzi tohoto nástroje. Postupujte následovně:


32bitové operační systémy Windows:


1. V ovládacích panelech operačního systému Windows vyberte položku Nástroje pro správu > Zdroje dat (ODBC).

2. Na záložce Systémové DSN přidejte nový zdroj dat kliknutím na tlačítko Přidat. Vyberte položku PostgreSQL Unicode.


64bitové operační systémy Windows:


1. Správce zdrojů dat ODBC spusťte pomocí souboru C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe.

2. Na záložce Systémové DSN přidejte nový zdroj dat kliknutím na tlačítko Přidat. Vyberte položku PostgreSQL Unicode.


Pozn.: 64bitové Windows 8 již v ovládacích panelech obsahují zástupce na obě edice Správce zdrojů dat ODBC (32bitovou i 64bitovou).

Reriance, Správa zdrojů dat ODBC

Správa zdrojů dat ODBC


Reliance SCADA, Vytvoření nového zdroje dat

Vytvoření nového zdroje dat


3. V dialogu PostgreSQL Unicode ODBC Driver (psqlODBC) Setup nastavte parametry připojení (název připojení, jméno databáze, adresu serveru a přihlašovací údaje):


Nastavení připojení databáze PostgreSQL

Nastavení připojení databáze PostgreSQLPoté je možné definovat SQL připojení v projektu systému Reliance:


1. Otevřete váš projekt ve vývojovém prostředí Reliance Design.

2. V dialogu Možnosti projektu (Projekt > Možnosti) zvolte položku SQL a přidejte nové připojení (nebo použijte předdefinované).


Reliance SCADA, Možnosti projektu

Možnosti projektu

3. Kliknutím na tlačítko Editovat parametry připojení otevřete dialog Vlastnosti Data Link.

4. Na záložce Zprostředkovatel vyberte položku Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers:


Vlastnosti Data Link

Vlastnosti Data Link


5. Na záložce Připojení vyberte zdroj dat a zadejte přihlašovací údaje:


Vlastnosti Data Link – zadání přihlašovacích údajů

Vlastnosti Data Link – zadání přihlašovacích údajů


6. Tlačítkem Testovat připojení můžete ověřit, zda jsou zadané údaje správné. Následně uložte změny.


Od teď lze toto SQL připojení používat pro ukládání historických dat a alarmů/událostí ve vizualizačním projektu.

Reliance Earth Icon

Top