Nativní podpora Oracle ve SCADA/HMI systému Reliance

26. února 2018 | Reliance SCADA

Ve SCADA/HMI systému Reliance, verze 4.8.0, byla doplněna nativní podpora databázového systému Oracle. Tato podpora je založena na standardu ODBC.Postup připojení systému Reliance k Oracle

InstalaceKonfigurace databáze Oracle

 • Spustit konfiguraci databáze pomocí zástupce (viz následující obrázek):

  Zástupce konfigurace databáze Oracle
 • Na úvodní stránce kliknout na tlačítko Application Express:

  Databáze Oracle

 • Přihlásit se k databázi. Heslo systémového uživatele bylo definováno při instalaci databáze Oracle:

  Oracle přihlášení

 • Vytvořit novou pracovní oblast (workspace). Uživatel RELI_ORACLE je správce. K vytvoření pracovní oblasti dojde po kliknutí na tlačítko Create Workspace:

  Oracle, Create Workspace

 • Přihlásit se do pracovní oblasti. Kliknout na click here a následně na tlačítko Login:

  Oracle, Workspace LoginKonfigurace ODBC ovladačů

 • Spustit Správce zdrojů dat ODBC (32bitový). Přepnout na záložku Systémové DSN a kliknout na tlačítko Přidat:

  Správce zdrojů dat ODBC

 • Vybrat ovladač Devart ODBC Driver for Oracle a kliknout na tlačítko Dokončit:

  Devart ODBC Driver for Oracle

 • V dialogu Devart ODBC Driver for Oracle Configuration nastavit parametry připojení:

  Parametry připojeníDefinice SQL připojení v projektu systému Reliance

 • Otevřít vizualizační projekt ve vývojovém prostředí Reliance Design.
 • V dialogu Možnosti projektu (Projekt > Možnosti) zvolit položku SQL a přidat nové připojení.
 • Kliknout na tlačítko Editovat parametry připojení a otevřít dialog Vlastnosti Data Link.
 • Na záložce Zprostředkovatel vybrat položku Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers:

  Vlastnosti data link

 • Na záložce Připojení nastavit zdroj dat RELIANCE_ORACLE a zadat přihlašovací údaje. Tlačítkem Testovat připojení lze ověřit, zda jsou zadané údaje správné:

  Připojení

 • U SQL připojení nastavit parametr ODBC ovladač na Oracle Devart:

  Možnosti projektu


Takto vytvořené SQL připojení je nyní možné používat ve vizualizačním projektu.Reliance Earth Icon

Top