Nativní podpora MySQL a MariaDB ve SCADA/HMI systému Reliance 4

3. dubna 2014 | Reliance SCADA

Ve SCADA/HMI systému Reliance, verze 4.6.2, byla doplněna možnost ukládat historická data a alarmy/události do databázových systémů MySQL a MariaDB bez nutnosti psaní skriptů. MySQL je oblíbený a dnes velice rozšířený databázový systém původně vytvořený švédskou firmou MySQL AB, nyní vlastněný a spravovaný společností Oracle Corporation. MariaDB je databázový systém vycházející z MySQL, který je vyvíjený komunitou pod licencí GNU GPL. Součástí instalace jsou i nástroje pro správu databází MySQL Workbench a HeidiSQL. Ty mohou být vhodné pro správu databází z jiného, klientského počítače.


Odkazy na stažení instalátorů databází a nástrojů pro jejich správu najdete v následující tabulce:


MySQL

MariaDB

Instalátor databáze MySQL

Instalátor databáze MariaDB

MySQL Workbench

HeidiSQL


Postup připojení systému Reliance k MySQL a MariaDB

Připojení systému Reliance k oběma zmíněným databázovým systémům je založené na standardu ODBC. Systém Reliance vyžaduje 32bitovou verzi ovladače MySQL Connector/ODBC.Po instalaci ovladače je možné vytvořit nový zdroj dat ve Správci zdrojů dat ODBC. Je nutné spustit 32bitovou verzi tohoto nástroje. Postupujte následovně:


32bitové operační systémy Windows:


1. V ovládacích panelech operačního systému Windows vyberte položku Nástroje pro správu > Zdroje dat (ODBC).

2. Na záložce Systémové DSN přidejte nový zdroj dat kliknutím na tlačítko Přidat. Vyberte položku MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver.


64bitové operační systémy Windows:


1. Správce zdrojů dat ODBC spusťte pomocí souboru C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe.

2. Na záložce Systémové DSN přidejte nový zdroj dat kliknutím na tlačítko Přidat. Vyberte položku MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver.


Pozn.: 64bitové Windows 8 již v ovládacích panelech obsahují zástupce na obě edice Správce zdrojů dat ODBC (32bitovou i 64bitovou).

Reriance, Správa zdrojů dat ODBC

Správa zdrojů dat ODBC


Reliance SCADA, Vytvoření nového zdroje dat

Vytvoření nového zdroje dat


3. V dialogu MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration nastavte parametry připojení (název připojení, adresu serveru a přihlašovací údaje):


MySQL Data Source Configuration

Nastavení připojení databáze MySQLPoté je možné definovat SQL připojení v projektu systému Reliance:


1. Otevřete váš projekt ve vývojovém prostředí Reliance Design.

2. V dialogu Možnosti projektu (Projekt > Možnosti) zvolte položku SQL a přidejte nové připojení (nebo použijte předdefinované).


Reliance SCADA, Možnosti projektu

Možnosti projektu

3. Kliknutím na tlačítko Editovat parametry připojení otevřete dialog Vlastnosti Data Link.

4. Na záložce Zprostředkovatel vyberte položku Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers:


Vlastnosti Data Link

Vlastnosti Data Link


5. Na záložce Připojení vyberte zdroj dat a zadejte přihlašovací údaje:


Vlastnosti Data Link – zadání přihlašovacích údajů

Vlastnosti Data Link – zadání přihlašovacích údajů


6. Tlačítkem Testovat připojení můžete ověřit, zda jsou zadané údaje správné. Následně uložte změny.


Od teď lze toto SQL připojení používat pro ukládání historických dat a alarmů/událostí ve vizualizačním projektu.

Reliance Earth Icon

Top