Podpora vícemonitorových aplikací ve SCADA/HMI systému Reliance

25. listopadu 2013 | Reliance SCADA

Systém Reliance umožňuje vytvářet vícemonitorové aplikace. Ve vývojovém prostředí Reliance Design je možné pro každý počítač definovaný ve Správci struktury projektu zapnout podporu více monitorů a zadat další parametry (záložka Obrazovka). Tato nastavení se použijí při spuštění projektu v runtime modulu (Reliance View, Control, Control Server) na tomto počítači. Předpokládá se, že monitory mají stejné grafické rozlišení a jsou uspořádány jako prvky matice (do řádků a sloupců). Proto je nutné zadat počet monitorů nad sebou (tj. počet řádků) a vedle sebe (tj. počet sloupců). Pro názornost je zobrazeno schéma uspořádání monitorů. Je také možné zadat polohu a rozměry hlavního okna runtime modulu, např. tak, aby se roztáhlo na plochu tvořenou všemi monitory. Dále lze určit, na kterém monitoru se mají zobrazovat vizualizační okna, alarmy/události, grafy a tabulkové sestavy.


Reliance SCADA – Správce struktury projektu, záložka Obrazovka

Správce struktury projektu > parametry počítače > Obrazovka


Za běhu projektu se okna zobrazují na příslušném monitoru na základě těchto nastavení. Pokud je však okno aktivováno uživatelskou akcí (např. kliknutím na tlačítko), zobrazí se na monitoru, který odpovídá momentální pozici kurzoru myši. Toto chování je velmi důležité zejména u dialogových oken (např. dialog s podrobnými informacemi o nějakém prvku ve vizualizaci). Stejně se chovají i dialogová okna, která jsou součástí programu, jako např. dialog pro zadání hodnoty proměnné nebo mezí proměnné. Toto chování také umožňuje vytvořit lišty s tlačítky pro aktivaci oken, které mohou být vloženy do více monitorů. Při kliknutí na některé tlačítko v liště umístěné na určitém monitoru se okno zobrazí na témže monitoru.


Za běhu projektu lze vizualizační i ostatní okna (např. alarmy/události) přesouvat mezi monitory. Pokud okno není maximalizované, je možné ho přetáhnout na jiný monitor pomocí myši. V opačném případě je nutné použít příkaz Přesunout okno z lokálního menu okna, které lze vyvolat kliknutím pravého tlačítka myši na titulkový pruh okna nebo kamkoli na volnou plochu okna (kde není vložena žádná komponenta). Pokud jde o dvoumonitorový systém, okno se přesune na opačný monitor. Jestliže je monitorů více než dva, je možné vybrat cílový monitor z nabídky, kterou zobrazí příkaz Přesunout okno. Aktuální monitor je pro odlišení v nabídce zobrazen tučným písmem.


Reliance Control – příkaz Přesunout okno

Reliance Control – příkaz Přesunout okno


Při výchozím nastavení se poloha vizualizačních oken neukládá. Pokud je to žádoucí, stačí zapnout volbu Ukládat polohu a rozměry oken (záložka Zobrazení). Každé vizualizační okno potom bude ukládat svoji poslední polohu (číslo monitoru a souřadnice), rozměry a stav (maximalizovaný/nemaximalizovaný). Tyto informace jsou společné pro všechny uživatele daného počítače a jsou ukládány do souboru v adresáři <Project>\Settings\Desktop.


Reliance SCADA – Správce struktury projektu, záložka Zobrazení

Správce struktury projektu > parametry počítače > Zobrazení


Podpora pro vícemonitorové aplikace byla významně vylepšena ve verzi 4.6.1. V předchozích verzích byl počet monitorů omezen na 2 a nebylo možné zadat polohu a rozměry hlavního okna runtime modulu na úrovni počítače ve Správci struktury projektu.

Reliance Earth Icon

Top