Řada vylepšení ve SCADA/HMI systému Reliance 4.7

25 května 2015 | Reliance SCADA

Předchozí oficiální verze systému Reliance, verze 4.6.3, byla uvolněna 1. září 2014. Verze 4.7.1 přináší celou řadu novinek
a vylepšení. Hlavní změny shrnuje tento článek.Nový kompilátor

Verze Reliance 4.7 a vyšší budou sestavovány pomocí nového kompilátoru v nové verzi vývojového prostředí (Delphi XE5). Společně s kompilátorem byla aktualizována knihovna uživatelského rozhraní (VCL), knihovna pro síťovou komunikaci (Indy), generátor sestav (FastReport) a další součásti. Díky této skutečnosti mohou uživatelé počítat se zvýšením bezpečnosti, lepší podporou nových verzí Windows a dalšími vylepšeními.
Vylepšená podpora pro databázové tabulky dBASE

Od verze 4.7 systém Reliance používá TDBF, tj. zabudovanou podporu pro souborové databázové tabulky dBASE. Díky tomu je možné se ve většině případů vyhnout použití BDE (Borland Database Engine), které již není autory vyvíjeno ani udržováno. Podpora TDBF je volitelná (viz obrázek níže), ale bude aktivována u nových i existujících projektů. Používání BDE v systému Reliance nyní dává smysl pouze u projektů, které z historických důvodů používají databázové tabulky typu Paradox (nedoporučujeme), nebo v případě uživatelských sestav, které používají objekty BDEDatabase, BDEQuery nebo BDETable (v těchto případech je vhodnější používat SQL databáze místo souborových).


Možnosti projektuDigifort 7: nová podpora pro IP kamery

Na trhu IP kamer jsou dnes stovky výrobců a tisíce modelů kamer. Abychom byli schopni připojit IP kamery do systému Reliance, vyvíjeli jsme SW podporu (komponenty) pro konkrétní výrobce. Toto je však zdlouhavé a nepružné. Propojením systému Reliance a kamerového systému Digifort získáváme možnost sdružit neomezené množství nejen IP kamer, ale i analogových kamer různých výrobců do jednoho celku a pracovat s nimi jednotně. Výčet podporovaných kamer je neuvěřitelný – více než 4500 modelů zařízení od 220 výrobců! Komponenta Digifort, která je součástí systému Reliance od verze 4.7, umožňuje integrovat do systému Reliance libovolnou kameru připojenou do systému Digifort.


Ve verzi Reliance 4.7.1 komponenta podporuje:


  • vložení videa do vizualizačního okna
  • řízené spojení pomocí proměnné
  • dálkové ovládání kamery (PTZ)
  • vložení tzv. Screen View (tj. více kamer rozmístěných do matice)

V některé z příštích verzí plánujeme doplnit podporu záznamu videa, podporu externích vstupů/výstupů a detekci pohybu.


Systém Digifort v ČR distribuuje firma ABBAS, a. s.


Digifort – parametry, Reliance SCADA

Reliance 4 Control Server – DigifortVlastní typy alarmů/událostí

Do verze 4.6.3 byl výčet typů alarmů/událostí pevný (porucha, povel, systémové hlášení). Od verze 4.7 je možné výčet neomezeně rozšířit, typy alarmů/událostí podle potřeby pojmenovat a nastavit jim alias. Typy alarmů/událostí mohou být jedním z kritérií pro filtraci alarmů/událostí v runtime modulech.


Typ alarmu/události, Reliance SCADARychlé hledání v prohlížečích alarmů/událostí

Příkaz Rychlý filtr, doplněný ve verzi 4.6.2 do správců a dialogu pro výběr objektu ve vývojovém prostředí Reliance 4 Design, si uživatelé systému Reliance rychle oblíbili. Nyní je tato funkce k dispozici i v prohlížečích alarmů/událostí v runtime modulech.


Rychlý filtr, Reliance SCADAWeb Client: redundance, profily na serveru, BACnet – Časový program

Webový klient od verze 4.7.1 ukládá uživatelské nastavení (např. nastavení vzhledu grafů) do profilu uživatele na serveru. Pokud uživatel webového klienta pracuje na více počítačích, bude mít vždy stejné nastavení.


Webový klient podporuje redundanci. Pokud jsou v projektu definovány dva redundantní datové servery a dojde k výpadku primárního serveru (aktivní roli převezme sekundární server), připojí se weboví klienti automaticky k sekundárnímu serveru.


Do webového klienta byla doplněna podpora komponenty BACnet – Časový program.


BACnet – Časový programSmart Client: App Mode, vylepšení prohlížeče grafů

Na dotykových zařízeních s operačním systémem iOS nebo Android lze klienta Smart Client spustit v režimu celé obrazovky (v tzv. app módu). V tomto režimu jsou skryty nástrojové lišty prohlížeče, díky čemuž je k dispozici více místa pro vlastní vizualizaci. Tento režim je dostupný v prohlížeči Safari na operačním systému iOS (od verze 6) a v prohlížeči Chrome (od verze M31) na operačním systému Android.


Do prohlížeče grafů byla doplněna podpora pro samostatné osy, podpora pro zoom a možnost umístit svislé osy nad sebe (viz obrázek níže).


Reliance 4 Smart Client – podpora funkce ZOOM

Reliance 4 Smart Client – umístění svislé osy nad sebe


Do modulu Smart Client byla doplněna podpora pro rotaci komponent a podpora pro vložení grafů, aktuálních alarmů/událostí a archivovaných alarmů/událostí do vizualizačního okna pomocí komponenty Kontejner.
Jazyková podpora

Do runtime modulů a webového klienta byla doplněna možnost přepnout jazyk programu do francouzštiny a španělštiny.

Byla aktualizována podpora ruštiny.
Řada dalších nových funkcí, vylepšení a oprav drobných chyb

Z dalších novinek ve verzi 4.7.1 stojí za zmínku tyto:


  • podpora pro zařízení Omni 3000 a Omni 6000
  • možnost ukládat logovací soubory do adresáře projektu
  • podpora pro automatické přihlášení uživatele v runtime modulech a tenkých klientech
  • ukládání dat plovoucích grafů za běhu projektu a po ukončení projektu v runtime modulech

Kompletní seznam změn je k dispozici zde.


Našim zákazníkům vřele doporučujeme přejít na novou verzi.

Reliance Earth Icon

Top