Jak zobrazit hodnoty proměnných v uživatelských sestavách typu FastReport

26. srpna 2019 | Reliance SCADA

Uživatelské sestavy SCADA/HMI systému Reliance slouží k vytváření dokumentů, které lze zobrazit, vytisknout nebo uložit do souboru. Tento článek přináší jednoduché seznámení s uživatelskými sestavami, ve kterém si ukážeme, jak tyto sestavy používat ve vizualizačním projektu (ke stažení zde).1. Popis projektu

Otevřete připravený projekt. Ve vizualizačním okně jsou důležité čtyři komponenty Displej, které slouží k zobrazení a editaci hodnot proměnných (tlak, hladina, stav čerpadla, stav dveří).


Uživatelské proměnné, Reliance SCADA


Ve Správci stanic je u proměnné Level (hladina) nastaven parametr Jednotky. Pro hodnoty proměnné Pump (stav čerpadla) je definován stejnojmenný seznam stavů. Jde o seznam celočíselných hodnot. Hodnota 0 odpovídá stavu „vypnuto“, hodnota 1 odpovídá stavu „zapnuto“ a hodnota 2 odpovídá stavu „porucha“. Proměnná Door (stav dveří) je typu Bool. Zobrazení hodnoty proměnné určují parametry Text pro stav log. 1 a Text pro stav log. 0.2. Vytvoření uživatelské sestavy a přidání položek do sestavy

Otevřete Správce uživatelských sestav. V panelu nástrojů klikněte na příkaz Nová sestava.


Správce uživatelských sestav, Reliance SCADA


V dialogu Vybrat typ uživatelské sestavy vyberte typ FastReport.


Výběr typu uživatelské sestavy, Reliance SCADA


V pravé části správce na záložce Základní změňte název sestavy (např. na Report).


V panelu nástrojů správce klikněte na příkaz Přidat položky sestavy.


Správce uživatelských sestav, Reliance SCADA


V zobrazeném dialogu Vybrat proměnnou vyberte všechny proměnné.


Výběr proměnné, Reliance SCADA


Kliknutím na tlačítko OK přidejte do uživatelské sestavy nové položky sestavy a dialog zavřete.


Výběr proměnné, Reliance SCADA


3. Definice zobrazení hodnot proměnných u položek sestav

Ve Správci uživatelských sestav je možné u položek definovat způsob zobrazení hodnoty proměnné. Na záložce Základní je třeba nastavit parametr Testovací hodnota. Tento parametr určuje hodnotu proměnné ve vývojovém prostředí.


Položka Level – aktivovat volbu Zobrazit jednotky a testovací hodnotu nastavit na 1,23.

Položka Pressure – testovací hodnotu nastavit na 0,65.

Položka Door – testovací hodnotu nastavit na 1.

Položka Pump – parametr Formát hodnot nastavit na volbu Podle proměnné a testovací hodnotu na 1.


Poté je třeba uložit provedené změny kliknutím na tlačítko Uložit vše.


Správce uživatelských sestav, Reliance SCADA


4. Spuštění Návrháře sestav FastReport

Ve Správci uživatelských sestav upravte šablonu uživatelské sestavy. V panelu nástrojů klikněte na příkaz Upravit sestavu, čímž se zobrazí Návrhář sestav FastReport.


Správce uživatelských sestav, Reliance SCADA


Návrhář sestav FastReport, Reliance SCADA


5. Definice proměnných zobrazujících texty z projektu Reliance

V návrháři nadefinujte proměnné, které budou zobrazovat texty z projektu Reliance. V panelu nástrojů klikněte na příkaz Proměnné.


Návrhář sestav FastReport, Reliance SCADA


Zobrazí se editor Upravit proměnné, kde v panelu nástrojů klikněte na příkaz Kategorie, který přidá novou kategorii proměnných. Vyberte přidanou kategorii. V panelu nástrojů editoru klikněte na příkaz Upravit, který umožní změnit název kategorie. Kategorii nazvěte Správce textů Reliance.


Upravit proměnné, Reliance SCADA


Dále klikněte na příkaz Přidat text z projektu.


Upravit proměnné, Reliance SCADA


V dialogu Vybrat text držte stisknutou klávesu Ctrl a postupně vyberte položky Hodnoty, Hladina, Tlak, Čerpadlo, Dveře, otevřené a zavřené. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte výběr položek.


Vybrat text, Reliance SCADA


Kliknutím na příkaz OK v panelu nástrojů editoru Upravit proměnné uložte změny a zavřete editor.


Upravit proměnné, Reliance SCADA


6. Definice stránky sestavy

V návrháři nadefinujte vzhled stránky (Page1). V pravé části návrháře je zobrazeno okno Strom dat, ve kterém přepněte na záložku Proměnné. Zde se nacházejí tři kategorie:


1. Správce textů Reliance

V této kategorii se nachází proměnné, které obsahují texty z projektu Reliance.


2. Uživatelská sestava Reliance

Zde se nachází proměnné, které obsahují položky uživatelské sestavy.


3. Systémové proměnné

Tato kategorie obsahuje systémové proměnné FastReport.


Pro proměnné v okně Strom dat lze na stránce Page1 pomocí operace drag-and-drop vytvářet textové objekty, které budou zobrazovat hodnoty proměnných. V kategorii Správce textů Reliance vyberte položku Hodnoty#9. Pomocí operace
drag-and-drop vytvořte na stránce Page1 nový textový objekt. Stejným způsobem pod text [Hodnoty#9] vytvořte další textové objekty z proměnných Tlak#11, Hladina#12, Dveře#14 a Čerpadlo#13. Napravo od těchto objektů vytvořte textové objekty z proměnných Pressure$3, Level$2, Door$1 a Pump$4.


Návrhář sestav FastReport, Reliance SCADA


7. Nastavení formátování hodnoty tlaku

U objektu mvPressure2, který zobrazuje hodnotu tlaku, nastavte způsob formátování hodnoty. Hodnota tlaku se bude zobrazovat s přesností na dvě desetinná místa. Na stránce Page1 dvojitým kliknutím na text [Pressure$3] otevřete dialog Text – parametry, ve kterém na záložce Formát vyberte kategorii Číslo a formát 1234.50. Po výběru formátu dojde k nastavení parametru Řetězec formátu na hodnotu %2.2f. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny a zavřete dialog.


Text – parametry, Reliance SCADA


8. Nastavení formátování hodnoty stavu dveří

U objektu mvDoor2, který zobrazuje stav dveří, nastavte způsob formátování hodnoty. Na stránce Page1 dvojitým kliknutím na text [Door$1] otevřete dialog Text – parametry, ve kterém na záložce Formát vyberte kategorii Boolean a formát False,True. Po výběru formátu dojde k nastavení parametru Řetězec formátu na hodnotu False,True. Upravte hodnotu tohoto parametru na otevřené,zavřené. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny a zavřete dialog.


Text – parametry, Reliance SCADA


Hodnota stavu dveří bude formátována pomocí textů z projektu Reliance. K nastavení parametru Řetězec formátu u objektu mvDoor2 použijte jednoduchý skript:


mvDoor2.DisplayFormat.FormatStr = <otevřené#5> + "," + <zavřené#6>


Návrhář sestav FastReport, Reliance SCADA


9. Zobrazení uživatelské sestavy

Zobrazit sestavu lze přímo ze správce příkazem Zobrazit sestavu. Není třeba spouštět vizualizační projekt.


Správce uživatelských sestav, Reliance SCADA


Sestava bude zobrazovat testovací hodnoty. Texty z projektu budou v českém jazyce.


Report, Reliance SCADA


Pomocí příkazu Zavřít z panelu nástrojů zobrazenou sestavu zavřete.


Report, Reliance SCADA


Zavřete Správce uživatelských sestav.


Kliknutím na příkaz cs_CZ v okně Informace změňte jazyk projektu na en_US (předpokládá se, že do projektu je přidán anglický jazyk a texty jsou přeloženy ve Správci textů).


Report, Reliance SCADA


Znovu otevřete Správce uživatelských sestav a vyzkoušejte zobrazení sestavy v anglickém jazyce.


Report, Reliance SCADA


Stejným způsobem je možné zobrazit sestavu i v jiných modulech systému Reliance.Reliance Earth Icon

Top