Řízení parametrů sériové linky prostřednictvím NVT

1. června 2011

Od verze: 4.1.5


NVT (Network Virtual Terminal) je definován jako součást protokolu Telnet. Obsahuje množinu příkazů, kterými lze mimo jiné předávat povely či nastavení do vzdáleného zařízení. Z funkcí protokolu Telnet, definovaných ve standardu RFC2217, Reliance 4 používá pouze ty, které se týkají nastavení parametrů sériového rozhraní. Tímto způsobem tak je možné, i za běhu runtime modulu, změnit komunikační rychlost nebo paritu sériového rozhraní připojeného převodníku Ethernet/RS232 (RS485, MBus). Tuto změnu provede komunikační driver podle potřeby automaticky, zasláním speciálního řídicího povelu NVT do sítě Ethernet. Podmínkou je použití převodníku, který změnu parametrů prostřednictvím NVT podporuje.

Reliance Earth Icon

Top