Vizualizace a řízení vodárenské sítě ve městech Nikósie
a Larnaka na Kypru

V roce 2009 vypsala Vodárenská správa města Larnaka výběrové řízení na dodávku a instalaci systému řízení a vizualizace vodárenské sítě a nádrží na pitnou vodu ve městech Nikósie
a Larnaka na Kypru. Společnost požadovala vybudovat moderní monitorovací a řídicí síť pro maximální operativnost. Celý kontrakt vyhrálo konsorcium WaterSCADA, tvořené čtyřmi společnostmi – PROTECO (realizace samotné instalace řídicího a vizualizačního systému), Teco (dodavatel řídicích systémů Foxtrot), GEOVAP (dodavatel vizualizačního SCADA/HMI systému Reliance) a G.M. Advantec Ltd (zodpovědnost za řízení projektu, dodávku a instalaci solárních panelů a obsluhu celého systému).Řídicí systém

Řídicí a monitorovací systém sestává z PLC Tecomat Foxtrot (s několika rozšiřovacími moduly), které jsou nainstalovány v autonomních vodárenských stanicích rozmístěných v obou městech.
V Nikósii je takových stanic 45, v Larnace 21. Dvě třetiny stanic jsou napájeny ze sítě 230 V. Jedna třetina stanic je vybavena autonomním solárním napájecím systémem. Každá stanice měří průtok a tlak vody před a za vodoměrem a tlakovým regulačním ventilem. Příkazem z centrálního serveru mohou stanice rovněž uzavřít přísun vody.


Všechny vodárenské stanice jsou navíc vybaveny GPRS/EDGE routery od společnosti Conel, které tvoří lokální síť (LAN). Tato síť je přes internet spojena s centrálním serverem ve virtuální privátní síti (VPN).Každé město má svůj samostatný centrální server komunikující bezdrátově se všemi stanicemi spadajícími do jeho vodárenské sítě. Základ uživatelské aplikace na těchto serverech tvoří SCADA/HMI systém Reliance 4 (Control Server), který se stanicemi komunikuje pomocí protokolu IEC 60870-5-104. Pro možnost nahlížení na vizualizační obrazovky jednotlivých vodárenských stanic přes internet byla použita aplikace Reliance 4 Web Client. Webový klient umožňuje pracovníkům obsluhy zobrazit vizualizaci v jejich stolním PC nebo notebooku ve standardním webovém prohlížeči (např. Internet Explorer).


Vodárenská správa neprovozuje klasický dispečink s dispečerem, ale soustřeďuje se na krátkodobé a dlouhodobé monitorování přítoků a odtoků z nádrží a ze stanic na vodovodním řadu. O důležitých nebo mimořádných událostech se pracovníci dozvídají z emailů nebo pomocí SMS, které jsou automaticky generovány a rozesílány systémem Reliance.
Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Vodárenská správa, Larnaka

Vodárenská správa města Larnaka

Top