Monitorování a ovládání čistírny odpadních vod v Újezdu
u Brna

V první polovině 90. let minulého století byla v obci Újezd u Brna postavena čistírna odpadních vod, která slouží k čištění vod z obecní kanalizace. Čistá voda je vypouštěna do říčky Litavy.
V roce 2010 prošla čistírna kompletní rekonstrukcí. Důvodem rekonstrukce byla především nedostatečná kapacita a technologie čištění, která již nevyhovovala současným přísným ekologickým normám. Součástí rekonstrukce byla i instalace nového systému vizualizace a řízení procesu čištění odpadních vod.Řídicí systém

Pro řízení procesu čištění odpadních vod byly vybrány automaty WAGO. Jeden PLC automat je s řídicím počítačem propojen pomocí ethernetu. Komunikace probíhá protokolem MODBUS-TCP.


Přehlednou vizualizaci zajišťuje SCADA/HMI systém Reliance, který je nainstalován na řídicím počítači v místnosti obsluhy čistírny. Systém Reliance umožňuje pomocí několika přehledných vizualizačních obrazovek zobrazit a ovládat celý proces čištění od vstupní části čistírny přes biologické čištění až po proces odvodnění kalu. U vybraných zařízení je v systému Reliance možné nastavit počet motohodin, po jejichž překročení je na obrazovce řídicího počítače signalizováno alarmové hlášení o dosaženém počtu motohodin. Systém Reliance navíc provádí automatickou archivaci všech provozních dat, která slouží pro pozdější analýzu.Ve vstupní části ČOV systém Reliance zajišťuje

 • vizualizaci a řízení čerpadel deštové zdrže
 • vizualizaci hrubých i jemných česlí a separátoru písku
 • vizualizaci a řízení čerpadel odpadní vody na jemné předčištění a biologický stupeň
 • vizualizaci a řízení ventilů lapáku písku


V biologické části ČOV systém Reliance zajišťuje

 • vizualizaci a řízení míchadel v anoxické a aktivačních nádržích
 • vizualizaci a regulaci kaskády dmychadel aktivace
 • vizualizaci a řízení čerpadel recirkulace
 • vizualizaci a řízení čerpadel vratného a přebytečného kalu
 • vizualizaci a řízení uzávěru vratného a přebytečného kalu


V kalovém hospodářství ČOV systém Reliance zajišťuje

 • vizualizaci a řízení dmychadla provzdušnění a míchadla kalu
 • vizualizaci a řízení čerpadla, dávkovače a míchadla flokulantu
 • vizualizaci a řízení čerpadla, odtředivky a dopravníku kalu
 • vizualizaci a řízení ventilů proplachu a plnění vody


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Reliance reference – vodárenství

ČOV Újezd u Brna

Top