Vizualizace a řízení železničních elektrodispečinků pro oblasti Plzeň a České Budějovice

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) je česká státní organizace, která hospodaří s železničními dráhami v majetku státu a plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy ve smyslu zákona o dráhách, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Také přiděluje kapacitu dopravní cesty na celostátní dráze a na regionálních drahách ve vlastnictví České republiky.


Zdroj: Wikipedia.orgŘídicí systém

Společnost ZAT provedla v letech 2011 a 2012 modernizaci centrálního pracoviště elektrodispečinku pro oblasti Plzeň a České Budějovice, který je provozován organizací SŽDC.


Základní funkcí systému je centrální monitorování a řízení trakčních napájecích stanic a měničových stanic, které napájí zabezpečovací zařízení na železniční trati. Systém dále umožňuje monitorovat a ovládat odpojovače trakčního vedení a prvky zabezpečovacího zařízení v železničních stanicích včetně podpůrných technologií zajišťujících bezproblémový provoz železniční dopravy. Nedílnou součástí systému je signalizace stavu zařízení a polohy řízených spínacích prvků včetně archivace všech manipulací a alarmů řízené soustavy. Velký důraz je zde kladen na zajištění bezpečnosti prováděných operací.


Za účelem přehledné vizualizace a řízení traťových a zabezpečovacích systémů byl na dispečincích nainstalován SCADA/HMI systém Reliance 4. Ten umožňuje díky svým pokročilým funkcím splnit vysoké požadavky zadavatele (SŽDC). Klíčovou se nakonec ukázala především možnost použití datových struktur a šablon oken, které velmi zjednodušily práci při vytváření projektu.
Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Pendolino, ilustrační obrázek

ZAT, a. s.

Top