Vizualizace a řízení procesu výstupní kontroly nákladních návěsů a přívěsů ve společnosti Pacton B.V.

Společnost Pacton B.V. je největším zakázkovým výrobcem návěsů a přívěsů v Nizozemsku. Sídlo společnosti se nachází ve východní části země ve městě Ommen, kde také probíhá veškerá výroba. Firma zaměstnává více než 270 zaměstnanců, kteří vyřídí ročně v průměru okolo 2 500 zakázek. Díky tak velké produkci je společnost Pacton nejen největším nizozemským, ale i evropským výrobcem kamionových návěsů, přívěsů a dalších přívěsných vozidel.


V roce 2008 byla ve výrobní hale společnosti Pacton provedena instalace nového systému monitorování a ovládání zařízení určeného pro kontrolu elektrických okruhů, elektrického zařízení, brzd a systému ABS u nově vyrobených návěsů a přívěsů. Za účelem vizualizace a řízení celého procesu testování a výstupní kontroly přívěsů byl instalován SCADA/HMI systém Reliance.Kontrola elektrických okruhů

Každý vyrobený návěs prochází zevrubným testem elektrických okruhů a elektrického zařízení. Testování elektrického zapojení provádí SCADA/HMI systém Reliance zcela automaticky. Systém Reliance nejdříve kontroluje elektrické zapojení, poté následuje test funkčnosti všech elektrických zařízení. V případě jakékoliv chyby, například chybějícího osvětlení, je testovací sekvence pozastavena. Systém Reliance vzniklou chybu zobrazí pomocí přehledné vizualizace na obrazovce obsluhy, která ji ihned může opravit.


Pro každý typ návěsu se stejným elektrickým zapojením je v systému Reliance vytvořen vlastní profil, který pracovníkům obsluhy výrazně urychluje samotné testování. V případě výstupní kontroly návěsu s totožným elektrickým zapojením již obsluha nemusí ručně zadávat důležité hodnoty pro testovaní, ale pouze vybere patřičný profil ve vizualizačním okně a spustí proces testování.Kontrola brzd a systému ABS

Po dokončení kontroly elektrických zařízení je provedena kontrola brzd a systému ABS. Za tímto účelem je v systému Reliance automaticky spuštěna externí aplikace, která provádí kontrolu funkčnosti brzd a systému ABS.Výstupní kontrola

V rámci zajištění kvality výstupní kontroly je na konci každého testování vygenerována a vytištěna výstupní zpráva, ve které jsou zaznamenány všechny výsledky s naměřenými hodnotami. Zpráva pak slouží jako protokol o úspěšné výstupní kontrole testovaného návěsu nebo přívěsu.


Díky instalaci nového řídicího systému a SCADA/HMI systému Reliance bylo umožněno automatizovat testování elektrických okruhů a brzd nově vyrobených návěsů a přívěsů. Nový postup je nejen efektivnější, ale také méně náchylný na selhání lidského faktoru. Největším přínosem je pak implementace nového způsobu výstupní kontroly, která se výrazně urychlila.Ukázky vizualizačních obrazovek

Hlavní okno

Hlavní oknoObrazovka s vizualizací automatické kontroly elektrických okruhů a brzd

Obrazovka s vizualizací automatické kontroly elektrických okruhů a brzdObrazovka s vizualizací ruční kontroly elektrických okruhů a brzd

Vizualizační okno sloužící k ruční kontrole elektrických okruhů a brzdVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Návěs od firmy Pacton B.V.

Pacton B.V.

Top