Monitorování a řízení asanačních technologií pro zpracování živočišných odpadů ve společnosti ASAP

ASAP, s. r. o., je asanační firma sídlící v obci Věž nedaleko Havlíčkova Brodu. Zabývá se zpracováním zbytků živočišných surovin. Výsledným produktem technologického procesu zpracování biologických odpadů je masokostní moučka. Tato surovina musí být vyráběna naprosto přesným technologickým postupem, aby byla zaručena její zdravotní nezávadnost.Řídicí systém

Instalovaný systém slouží k řízení a monitorování technologií pro zpracování biologického odpadu. Tím je zaručeno dodržení předepsaných technologických postupů. Procesní data z výroby jsou archivována. Veškeré výrobní šarže musí být přesně evidovány v databázi pro potřeby zodpovědných pracovníků a kontrolních orgánů. Z archivních dat je možné generovat výrobní protokoly.Řízeny a monitorovány jsou tyto technologické celky

  • strojovna
  • vařáky
  • sušárna
  • moučkárna
  • čistírna odpadních vod
  • kotelna

Pro vizualizaci jednotlivých procesů jsou v areálu vybudovány celkem 4 autonomní dispečinky se SCADA/HMI systémem Reliance.

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
ASAP

ASAP, s. r. o.

Top