Vizualizace a řízení technologie čerpání vody z vrtů S1, S2
a HV3 v závodě společnosti Kofola v Mnichově Hradišti

Společnost Kofola je součástí skupiny Kofola, jednoho z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů se sedmi výrobními závody na čtyřech trzích střední a východní Evropy. Celkově společnost v Česku zaměstnává 700 lidí.


Do produktového portfolia společnosti patří tradiční kolový nápoj s originální recepturou Kofola, řada ovocných nápojů, sirupů a koncentrátů Jupí, dětský nápoj Jupík a Jupík Aqua, přírodní pramenitá voda Rajec a Rajec Bylinka, hroznový nápoj Top Topic a Vinea, pravá americká RC Cola a Chito Tonic.


Zdroj: Webové stránky firmy Kofola, a. s.Řídicí systém

V roce 2008 byl ve společnosti Kofola (výrobní závod Mnichovo Hradiště) implementován nový systém vizualizace a řízení technologie čerpání vody z vrtů S1, S2 a HV3. K samotnému řízení čerpání a rozvodu vody byly nainstalovány tři programovatelné automaty od společnosti Teco, které jsou rozmístěny v technologických rozvaděčích po areálu závodu. Jednotlivé rozvaděče jsou vybaveny grafickými panely pro místní ovládání a sledování stavu technologie čerpání vody.


Za účelem centrálního řízení a vizualizace technologie byl použit SCADA/HMI systém Reliance.
V systému Reliance je vytvořena přehledná vizualizace, která zobrazuje celou technologii čerpání vody z vrtů včetně její distribuce. Ve vizualizaci je také možné zobrazit stavy jednotlivých měřených veličin a stavy jednotlivých akčních členů technologie. Vizualizace a řízení technologie čerpání vody je prováděno prostřednictvím aplikace Reliance 4 Control, která je nainstalována na řídicím počítači. Vizualizaci technologie čerpání vody je také možné zobrazit a ovládat pomocí webového rozhraní v síti podnikového intranetu. Komunikace mezi PLC automaty a řídicím počítačem se systémem Reliance probíhá prostřednictvím ethernetu. Realizaci zakázky provedla společnost ELPRO Kolín, s. r. o.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Kofola, a. s., závod Krnov Kofola, a. s., banner
Top