Vizualizace a řízení výrobní linky pro výrobu zvukověizolačních dílů ve společnosti VEST-IZOL

Firma VEST-IZOL je světoznámým výrobcem zvukověizolačních dílů pro automobilový průmysl. To znamená, že díky dílům z firmy VEST-IZOL jsou auta tišší a tišší. V roce 1995, kdy německá společnost STANKIEWICZ GmbH, která patří do nadnárodního koncernu PHOENIX A.G., firmu koupila, byl počet zaměstnanců 18. Každý rok se firma trvale rozvíjela až k dnešnímu dni, kdy má více než 350 zaměstnanců.


VEST-IZOL dodává díly pro automobily od střední po luxusní třídu, včetně sportovních a užitkových vozů značek AUDI A2, A3, A6 a A8, BMW (řady 3, 5, 6, 7, Z4, X3), VW Golf, Škoda Octavia, Seat Toledo, MAN, Scania, Opel, Mercedes, Jaguar, Nissan a dalších.


Výrobky této firmy směřují téměř do celého světa – do Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky. I toto dokazuje, jak vysoký má firma VEST-IZOL standard.


Koncem roku 2001 byla zprovozněna pro firmu VEST-IZOL Nové Zákupy první malá aplikace s použitím SCADA systému Reliance. Jednalo se o sledování množství procesního oleje ve dvou zásobnících. Protože se systém osvědčil, byl poté během dalších let postupně rozšiřován a doplňován. Do aplikace se neustále přidávaly a integrovaly dílčí systémy, podsystémy a jednotlivé technologie. V důsledku neustálého rozšiřování vznikl rozsáhlý dispečerský vizualizační systém s možností sledování a monitorování dějů a stavů většiny technologických procesů včetně hlídání spotřeb elektrické energie, plynu a tepla.


Pro přenos informací se nyní používají následující typy komunikací


  • Modbus RTU a EpsNet pomocí sériové linky RS-485
  • Modbus TCP/IP pomocí sítě Ethernet
  • Profibus DP, MPI
  • OPC servery SIMATIC MPI, WinCC

Dle potřeb jednotlivých uživatelů, tj. od pracovníků údržby přes střední až po vrcholový management, lze systém členit do jednotlivých bloků:


  • výrobní technologie
  • pomocné technologie
  • zásobníky
  • energetika
  • monitor objektu
  • servisní funkce

Výrobní technologie

Tato sekce vznikla na základě požadavku sledování některých výrobních procesů. Je dále členěna na jednotlivé stroje a linky, u kterých lze sledovat a archivovat mnoho různých výrobních veličin a parametrů, jako jsou např. teploty, tlaky, objemy a váhy, počet vyrobených dílů, procentuální využití technologie, spotřeba surovin či motohodiny (na jejich základě lze například provádět pravidelnou údržbu). Lze zde také sledovat a regulovat dávkování surovin do výrobního procesu. Všechny tyto proměnné lze vyhodnocovat v grafech, tabulkových a tiskových sestavách.


Mixer na míchání hmoty

Mixer na míchání hmotyVáha procesního oleje

Váha procesního olejePomocné technologie

Tato sekce vznikla na základě požadavku sledování stavů technologií, které nejsou přímo výrobní, ale jsou potřebné pro výrobní proces. Patří sem například monitorování ohřevu termického oleje, výroba páry, kompresorovna a výroba tlakového vzduchu, hlídání kvality vody či technologie chlazení.


Technologie pro ohřev termického oleje

Technologie pro ohřev termického olejeTechnologie chlazení vody

Technologie chlazení vodyOhřívač termického oleje

Ohřívač termického olejeZásobníky

Monitorování zásobníků bylo doplněno do systému na základě požadavku sledování množství zásob některých surovin. Patří sem například monitorování množství procesního oleje, vápence, LTO nebo zásoby termického oleje.


Zásobníky procesního oleje

Zásobníky procesního olejeZásobník LTO

Zásobník LTOEnergetika

Důležitou součástí dispečerského systému je samozřejmě sledování odběru energií. Patří sem například monitorování odběru elektrické energie, regulace čtvrthodinového maxima, odběr plynu a odběr tepla.


Regulace čtvrthodinového maxima

Regulace čtvrthodinového maximaAnalýza elektrické sítě rozvodny

Analýza elektrické sítě rozvodnyMonitor objektu

Tato sekce vznikla na základě požadavku monitorování jednotlivých hal a budov. Patří sem například vzduchotechnika jednotlivých hal, vytápění a regulace tepla v halách a administrativních budovách. Připravuje se systém EPS a EZS.


Servisní funkce

V této sekci lze obsluhovat servisní funkce aplikace. Například jsou zde graficky znázorněny jednotlivé komunikační stanice, u kterých lze kontrolovat jejich stav. Dále se zde nachází SMS dispečer, který slouží k odeslání SMS nebo emailové zprávy. Po nastavení jména, čísla mobilního telefonu či emailové adresy je dispečer schopen na základě předem definovaného stavu automaticky odesílat zprávu všem klientům, kteří jsou předdefinovaní. Tato funkce se používá především k upozornění na nějaký havarijní stav nebo například na pokles množství některé suroviny pod minimální množství. Je zde i seznam SMS dotazů – pokud je klient napíše jako SMS zprávu, zpět obdrží informaci, na kterou se tázal. Lze tedy operativně získat informace o množství surovin v jednotlivých zásobnících nebo hodnotu teplot, které jsou v dané chvíli na ohřívačích termického oleje.


Topologie systému

Z počtu počítačových pracovišť a připojených systémů je zřejmé, že je dispečerský systém rozsáhlý. Na následujících obrázcích je znázorněna topologie z pohledu propojení jednotlivých počítačů sítě Industrial Ethernet a systémů s protokoly Profibus, Epsnet a Modbus.


Topologie Industrial Ethernet

Topologie Industrial EthernetTopologie PROFIBUS-DP

Topologie PROFIBUS-DPTopologie EPSNET

Topologie EPSNETTopologie MODBUS

Topologie MODBUSVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Automobilový průmysl

VEST-IZOL, a. s.

Top