Vizualizace a řízení technologií výroby elektrické energie
a tepla v nizozemské společnosti P.C. van Tuijl Kesteren

V roce 2009 byla provedena instalace systému řízení technologií výroby elektrické energie a tepla v nizozemské společnosti P.C. van Tuijl Kesteren B.V., která se zabývá výrobou krmiva pro hospodářské zvířectvo. Elektřina a teplo jsou zde vyráběny za pomoci generátorového soustrojí, které spaluje směs nafty a přefiltrovaného fritovacího oleje. Instalace nového systému byla provedena nizozemskou společností Peters van Ton.Systém výroby elektrické energie a tepla

Celý proces začíná čištěním použitého fritovacího oleje. Vháněním oleje na několikastupňovou filtraci dochází k jeho čištění. Pevné části a nečistoty jsou zachytávány na filtračních sítech. Čistý olej je pak čerpán do zásobních nádrží. Systém také zajišťuje automatickou výměnu zanesených filtrů.


Olej přečerpaný do zásobních tanků je připraven jako druhotné palivo, které je přimícháváno
v určitém poměru do nafty. Tato směs je následně spalována v generátorovém soustrojí, které slouží k výrobě elektrické energie a tepla ve výrobním závodě.Řídicí systém

Všechny zmiňované technologie jsou vizualizovány a řízeny SCADA/HMI systémem Reliance 4 za pomoci několika přehledných vizualizačních oken na počítači obsluhy, kde je možné sledovat
a ovládat:


  • proces filtrace použitého fritovacího oleje sloužícího jako druhotné palivo
  • proces výměny zanesených filtrů
  • proces čerpání přefiltrovaného oleje do zásobních nádrží
  • proces čerpání znečištěného oleje do zásobních nádrží
  • proces výroby elektrické energie a tepla
  • monitorování výfukových zplodin

SCADA/HMI systém Reliance také umožňuje zasílání informačních zpráv na mobilní telefony obsluhy. Díky této funkci je obsluha průběžně informována o veškerých změnách provedených během procesu výroby elektrické energie a tepla.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Výroba krmiva ve společnosti P.C. van Tuijl Kesteren

P.C. van Tuijl Kesteren B.V.

Top