Vizualizace a řízení systému energetiky v pardubické společnosti PARAMO

Společnost Paramo se zaměřuje na zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky a na výrobu mazacích a procesních olejů, včetně výrobků navazujících a pomocných. Firma rovněž nakupuje a zpracovává olejové hydrogenáty a hydrokrakáty z firmy Unipetrol RPA. Získané meziprodukty využívá při výrobě základových a mazacích olejů s velmi nízkým obsahem síry.


Zdroj: www.paramo.czSystém energetiky

V roce 2005 byla provedena ve společnosti Paramo instalace nového systému sběru dat spotřebovaných energií a jejich ekonomického vyhodnocování. Původní měřicí stanice byly doplněny o nová zařízení sledující spotřebu energií. Data ze stanic jsou automaticky vyčítána
v pravidelných intervalech a ukládána do nově instalovaného centrálního serveru.Řídicí systém

Za účelem vizualizace a řízení systému energetiky byl použit SCADA/HMI systém Reliance. Systém Reliance je nainstalován jak na centrálním serveru, který sbírá data z měřicích stanic, tak ve velínech kotelny a elektrocentrály, kde jsou zobrazeny vizualizace z provozu. Archivovaná data z provozu dále slouží pro následné ekonomické vyhodnocování jednotlivých výrob s možností zpětné vazby na optimalizaci spotřeb energií provozů.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
PARAMO, a. s. – areál rafinerie

PARAMO, a. s.

Top