Vizualizace a řízení technologií výroby elektrické energie ve fotovoltaické elektrárně Vepřek

V obci Vepřek na Mělnicku proběhlo 8. září 2010 slavnostní otevření ve své době největší české
a zároveň jedné z největších světových fotovoltaických elektráren s výkonem 35 MWp. Fotovoltaická elektrárna se nachází severně od vesnic Vepřek a Mlčechvosty.


První stavební práce na fotovoltaické elektrárně začaly na jaře 2010. Náklady na vybudování elektrárny převýšily dvě miliardy korun. Projekt realizovala společnost DECCI, a. s., která své fotovoltaické elektrárny prezentuje pod jednotnou obchodní značkou FVE CZECH. Na celou výstavbu elektrárny bylo použito 186 960 kusů fotovoltaických panelů PhonoSolar 185 a 190 Wp. Nová elektrárna se rozprostírá na ploše 82,5 ha, což představuje rozlohu více než stovky fotbalových hřišť. Výkon elektrárny 35 MWp by měl pokrýt spotřebu přibližně deseti tisíc domácností.Řídicí systém

Řídicí systém se skládá z 26 PLC Tecomat Foxtrot CP-1004, které jsou instalovány v jednotlivých blocích. Jedno PLC Tecomat Foxtrot CP-1004 je nainstalováno v hlavní rozvodně. Toto PLC řídí
a monitoruje ochranu fotovoltaické elektrárny a odesílá SMS s poruchami. Všechna PLC jsou vzájemně propojena v ethernetu (optické vlákno). Pro vizualizaci fotovoltaické elektrárny byl vybrán SCADA/HMI systém Reliance. V centrálním velíně je umístěn počítač s aplikací Reliance 4 Control Server. V rozvaděčové skříni rozvodny je nainstalován dotykový panel s aplikací Reliance 4 Control, který je připojen k počítači ve velíně.


Ovládání elektrárny je realizováno pomocí hlavní vizualizační obrazovky, na které jsou signalizovány aktuální stavy (zapnuto/vypnuto) všech ochran a bloků, aktuální stav SMS brány, aktuální dodávaný výkon a případné poruchové stavy. Obrazovka rovněž umožňuje obsluze zobrazovat podrobnosti o jednotlivých částech elektrárny a také nastavovat režimy elektrárny. Porucha je signalizována textem „Porucha“ na červeném podkladu.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Solární panel, ilustrační snímek

Fotovoltaická elektrárna Vepřek

Top