Vizualizace a řízení napájení dopravníků pro přesun hmot na výrobu cihel Porotherm

3. listopadu 2021 | Reliance SCADA

V letech 2020–2021 probíhala ve firmě Wienerberger, s. r. o., výrobním závodě Holice, kompletní výměna řídicího systému a distribuce napájení dopravníků pro přesun hmot na výrobu pálených cihel Porotherm.


Jedná se o první část výrobního závodu (tzv. přípravnu) se zásobníky surového materiálu, ze kterého se připravuje požadovaná směs pro další zpracování.


Vlastní příprava výsledné směsi probíhá řízeným dávkováním jednotlivých surových složek při jejich pásové přepravě podle předem nastavené receptury. Takto připravená hrubá směs putuje přes soustavu drticích zařízení do skladovací haly, odkud je pak již jemná směs přepravována do dalších částí výrobního závodu.

Řídicí systém

Řídicí systém je mimo jiné složen ze SCADA/HMI systému Reliance a PLC automatu Siemens SIMATIC, který např. řídí frekvenční měniče jednotlivých motorových částí technologie, obsluhuje prvky zajišťující bezpečný provoz, sleduje stavy jednotlivých zařízení a komunikuje s návazným systémem.


Obsluha má nově k dispozici dvě dotykové operátorské stanice, které vizualizují aktuální stav celé technologie a sumární i historická data. Po platném ověření přístupových práv obsluhy umožňují (dle úrovně pověření) nastavovat automatiku celé technologie, nebo ručně ovládat jednotlivé části.


Stanice 1 je trvale umístěna v rozvodně přípravny. Kromě monitorování a ovládání umožňuje také vzdálený přístup pro monitorování zařízení přes vnitřní síť.
Stanice 2 je odolné mobilní zařízení typu tablet, které díky pokrytí prostoru Wi-Fi signálem umožňuje plnohodnotné monitorování a ovládání technologie. Výhodou tohoto řešení je možnost obsluhy konkrétního zařízení přímo v prostoru jeho umístění, nebo v dopravním prostředku (kolový nakladač) při doplňování materiálů do zásobníků. Pro tablet bylo vytvořeno dialogové okno s většími tlačítky pro zadávání analogových hodnot regulací tak, aby mohl tyto údaje pohodlně zadávat řidič nakladače, resp. operátor.


Wi-Fi síť (pro připojení tabletu k technologické síti PLC) je sestavena ze 4 kusů AP Ubiquiti UniFi tak, aby pokryla místa podél pásové dopravy, kde se pohybuje obsluha.
Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Wienerberger, dopravník

Wienerberger, s. r. o.

Top