Rekonstrukce neblokových provozů elektrárny Mělník

Elektrárna Mělník je ze všech výroben ČEZ nejblíže Praze – leží přibližně třináct kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy. Skládala se původně ze tří technologických celků EMĚ I, EMĚ II, EMĚ III, vybudovaných postupně v rozmezí konců šedesátých a sedmdesátých let jako komplex kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů. V letech 2001–2004 společnost SUMO realizovala zakázku rekonstrukce neblokových provozů elektrárny Mělník.



Řídicí systém

Instalovaný řídicí a vizualizační systém řeší ovládání a řízení neblokových provozů elektrárny Mělník. Řešení bylo rozděleno na tyto etapy:


  • mazutová stanice
  • zauhlování II
  • propelery ZAU II
  • rozmrazovací tunely
  • zauhlování III
  • připojení pásových vah Schenck
  • vnitřní zauhlování EMĚ III

Systém řízení se skládá ze sedmi řídicích procesorů Allen-Bradley SLC 5/04, které jsou použity pro řízení technologických celků HTO (hospodářství topných olejů), zauhlovaní EMĚ II a EMĚ III, propelerů zauhlování EMĚ II a EMĚ III, procesory jsou propojeny po komunikačním rozhraní DH+, páteřní síťové spojení je provedeno optikou v redundantním zapojení.


Dále připojena komunikační linka DH485, pro řízení rozmrazovacích tunelů, celková síť je vytvořena osmi samostatnými automaty Allen-Bradley SLC 5/04.


Do systému je také začleněn stávající řídicí systém ZAT-E, určený pro technologickou část vnitřního zauhlování EMĚ III, připojení je provedeno komunikací Profibus-FMS a do vizualizace jako stanice DDE/OPC.


Pro sběr dat z pásových vah Schenck je použit scanner pro síť DeviceNet, který je propojen s vyhodnocovací jednotkou jednotlivých vah. Toto umožňuje sběr všech dat, kontrolu, vyhodnocení stavu a pravidelné tárování vah přímo z obrazovky dispečerského pracoviště.


Pro zpracování, vizualizaci a řízení jsou použity dva servery, které přijímají data z OPC RSLinx a poskytují je dále pro jedno inženýrské pracoviště, s možností úpravy, testování a odlaďování vizualizace, a pro dvě dispečerská pracoviště, která jsou dvoumonitorová. Na jednom ze serverů je také spuštěna aplikace firmy Wonderware (I/O Server), která dále poskytuje data pro ekonomii EMĚ na InSQL Server (SuiteLink).


Pracoviště jsou vybavena systémem vzdálené správy, což znamená, že smluvní partner zajišťující údržbu a systémovou podporu může po telefonickém připojení odkudkoliv provádět nastavení parametrů, změny a analýzu jak v řídicím systému jednotlivých řídicích procesorů, tak ve vizualizačním prostředí. Použitá vizualizace (SCADA/HMI systém Reliance) v elektrárně Mělník dosahuje 7 000 proměnných.



Ukázky vizualizačních obrazovek



Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Elektrárna Mělník

Elektrárna Mělník

Top