Vizualizace a řízení multifunkčního restaurátorského stolu v Národní galerii Praha

V roce 1999 implementovala firma PROTECO systém řízení multifunkčního restaurátorského stolu v pražské Národní galerii. Vyrobený restaurátorský stůl je unikátním technickým dílem. Hlavní funkcí zařízení je pomoc při restaurování obrazů vytvářených na různých druzích pláten. Restaurátorský stůl nejprve řízeným podtlakem přisaje plátno na vlastní perforovanou desku stolu. Poté je povrch obrazu ovlivňován ohřevem, chlazením, řízením podtlaku a řízením vlhkosti.


Všechny uvedené operace jsou kontinuálně řízeny podle předem nastavených receptur. Receptury určují průběh jednotlivých technologických kroků, tzn. požadované průběhy jednotlivých řízených fyzikálních veličin. Veškeré průběhy jsou ukládány do databází pro případnou zpětnou kontrolu a pro zobrazování v grafech. Hardwarovou základnu systému řízení tvoří PLC Tecomat TC606.
Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Reliance reference - ostatní

Národní galerie Praha

Top