Vizualizace a řízení ropného terminálu Black Sea Terminal v Gruzii

Black Sea Terminal je ropný terminál, který se nachází na východním pobřeží Černého moře nedaleko gruzínského přístavu Poti. Terminál slouží jako přečerpávací stanice ropných derivátů (topný olej, motorová nafta a mazut), které jsou do terminálu přepravovány po železnici
z Ázerbájdžánu.


V areálu je umístěno 16 zásobních nádrží s kapacitou 320 000 m³ na třech přístavních molech se třemi plnicími terminály, kterými se přečerpávají ropné produkty do tankerů. Rychlost přečerpávání lze řídit nastavením průtoku od 1 000 do 8 000 m³/hod. dle přistavené lodi. Celková přečerpávací kapacita terminálu je 10 milionů tun ročně (3 miliony tun oleje, 3 miliony tun motorové nafty a 4 miliony tun mazutu). Provozovatel ropného terminálu, společnost SOCAR (ázerbájdžánská státní ropná společnost), však plánuje rozšíření až na 20 milionů tun za rok. Terminál má také vlastní železniční nádraží s kapacitou až 180 nákladních vagonů, ze kterých jsou ropné produkty přečerpávány do zásobních nádrží.Řídicí systém

V roce 2006 společnost Teco provedla dodávku kompletního řídicího systému ropného terminálu. Řídicí systém se skládá ze sedmnácti datových uzlů navzájem propojených optickou sítí. Všechny datové uzly jsou svedeny do dispečerské místnosti, která je za tímto účelem vybavena dvěma řídicími počítači. Každé pracoviště je vybaveno dvěma monitory pro možnost přehledného zobrazení vizualizace jednotlivých procesů. Instalace řídicího a vizualizačního systému byla provedena společností Kontur Avtomatika.

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Kulevi Terminal

SOCAR

Top