Vizualizace a archivace dat z přepočítávačů plynu
a chromatografů na hraniční předávací stanici Brandov

NET4GAS je česká společnost, která již více než 40 let zajišťuje mezinárodní i vnitrostátní přepravu zemního plynu. V současné době tato firma provozuje přes 3 600 km plynovodů a na území Česka je výhradním přepravcem plynu.


Během plynové krize v roce 2009, kdy kvůli neshodám v dodávkách plynu mezi Ukrajinou
a Ruskem byly zastaveny dodávky plynu i do ČR, bylo rozhodnuto o vybudování plynovodu Gazela. Tímto krokem bylo zajištěno, že Česko nemusí být závislé na dodávkách plynu proudícího přes Ukrajinu. Díky české Gazele a německému Opalu, které se propojily u obce Brandov na Mostecku, k nám dnes plyn proudí plynovodem Nord Stream ze severního Ruska.Požadavky na systém

NET4GAS provozuje produkt společnosti GEOVAP, systém AVE 2, který automatizovaně pořizuje obchodní data z přepočítávačů a chromatografů osazených na hraniční předávací stanici Brandov. Z těchto dat systém AVE generuje předávací protokoly a současně je každý den přenáší do navazujících systémů pro další zpracování.


Vzhledem k omezení některých přístrojů použitých na stanici Brandov (např. chromatografy Elster EnCall 3000), které neumožňují vyčítat data přímo z datového archivu, ale poskytují pouze hodnoty za předchozí měřenou hodinu, vznikla potřeba vybudovat lokální odečtový systém, který bude pořizovat data z těchto přístrojů a dalších datových zakončení, která nejsou v současné době archivována a dále využívána. Tato data se budou archivovat a vizualizovat. V případě výpadku vzdálené komunikace budou sloužit jako záložní datový zdroj pro systém AVE.


Po jednání se společností NET4GAS byly specifikovány požadavky na lokální odečtový systém:


  • vytvoření dvou nezávislých datových koncentrátorů pro sběr dat z kabinetů Exportu a Importu
  • archivace všech dat po dobu nejméně 1 roku
  • přepočet dat dle zadaných rovnic
  • přepočet dat na hodinové a denní průměry
  • archivace hodnot (spalného tepla a chemie z přístrojů EnCall 3000, průtoků plynu z přepočítávačů Elster M2000, rosného bodu H2O, rosného bodu uhlovodíků, obsahu kyslíku
    v plynu, data ze sirného chromatogramu)
  • možnost lokální vizualizace pořízených dat v podobě tabulek a trendů
  • předání všech pořízených dat do systému AVE

Na základě uvedených požadavků, provedeného místního šetření na stanici Brandov s pracovníky NET4GASu a především na základě zkušeností s dálkovými přenosy obchodních dat ze stanice Brandov do systému AVE bylo navrženo následující řešení:


Vytvoření dvou lokálních datových koncentrátorů, které budou automatizovaně pořizovat data
z různých datových zdrojů. Tato data budou přepočítávat a archivovat se zvolenou periodou (hodinová/denní).Řídicí systém

Pro splnění výše uvedených požadavků bylo navrženo řešení s použitím průmyslového PLC Tecomat Foxtrot s uživatelsky vytvořeným programem obsluhy periférií, přepočtu dat a archivace dle specifikace zákazníka, a průmyslových dotykových panel PC.


Data jsou ukládána na vyměnitelné kartě s dostatečnou kapacitou pro archivaci dat po dobu více než jednoho roku. Současně jsou data za posledních 14 dní uložena v remanentní paměti PLC tak, aby nedošlo ke ztrátě dat při výměně SD karty. Pro zajištění časové synchronizace PLC automaticky synchronizuje systémový čas protokolem SNTP s časovým serverem NET4GAS (tato funkce je bezpodmínečně nutná pro zajištění archivace dat se správnými časovými značkami, protože chromatografy poskytují pouze data bez časových značek).


Data z PLC jsou lokálně vyčítána a ukládána do integrovaného průmyslového dotykového panel PC. Na tomto PC je instalován SCADA/HMI systém Reliance 4, který zajišťuje archivaci dat do lokální databáze, prezentaci dat v podobě přehledových tabulek a trendů a vizualizaci jednotlivých kabinetů. Současně je možné přistupovat k těmto datům vzdáleně odkudkoli z měřicí sítě NET4GAS pomocí modulu Reliance 4 Web Client.


PLC a průmyslový dotykový panel jsou umístěny v samostatném rozvaděči, který je napájen
z jištěného okruhu stanice Brandov. Součástí rozvaděče je také samostatný záložní zdroj a prvky zajišťující ochranu před přepětím.


Řešení klade maximální důraz na bezpečnost, spolehlivost a redundanci, takže je vyloučena ztráta měřených dat. Za tímto účelem je systém navržen pouze ze zařízení určených pro průmyslové použití a koncipovaný tak, aby byly jednotlivé části systému co nejméně vzájemně závislé a snadno zaměnitelné.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
NET4GAS, provoz1, ilustrační snímek
NET4GAS, provoz2, ilustrační snímek
NET4GAS, provoz3, ilustrační snímek
NET4GAS, plynovod Gazela, ilustrační snímek

NET4GAS, s. r. o.

Top