Vizualizace a řízení osvětlení zámku Holešov

Holešovský zámek je raně barokní dvoupatrová budova, rozdělená do čtyř křídel. Mansardová střecha zámku obestupuje obdélníkové nádvoří. Zámek obklopuje hluboký vyzděný vodní příkop, původně překlenutý dvěma mosty. V době výstavby byla založena i okrasná zahrada, která se ve zjednodušené podobě dosud rozkládá na velké ploše severovýchodně od zámku. Zahrada je zakončena oborou s rozlehlými vodními plochami obnovených bazénů, stromovými alejemi, špalíry a květinovými záhony.Řídicí systém

V průběhu let 2008–2009 a v rámci celkové rekonstrukce zámku Holešov byl pro řízení osvětlení implementován řídicí systém, postavený na centrální jednotce, na kterou jsou prostřednictvím instalační sběrnice CIB připojeny vstupní a výkonové periferní jednotky systému inteligentní elektroinstalace. Centrální jednotka se stará o bezproblémový chod interiérového a exteriérového osvětlení.


Řídicí systém umožňuje:


  • spínání
  • stmívání
  • vytváření světelných scén
  • centrální funkce
  • spínání zásuvek
  • blokaci ovládání ze sběrnicových tlačítek
  • vazba na EPS (elektrická požární signalizace) – v případě požáru jsou vypnuty zásuvkové obvody

Pro lokální a centrální ovládání byly instalovány dva dotykové panely TOUCH 51/PCB, přičemž ovládání bylo řešeno prostřednictvím vývojového prostředí IDM. Toto prostředí však svým zaměřením není určeno pro vizualizaci technologií. Z toho důvodu a po dohodě s realizační firmou ELSPET byl pro vizualizaci a řízení osvětlení velkého sálu, přilehlých místností a sociálních zařízení navržen SCADA/HMI systém Reliance 4. V současné době je runtime modul Reliance 4 Control pro 100 datových bodů instalován na jednom dotykovém panelu a poskytuje ovládání a vizualizace výše uvedených funkcí. Do budoucna je plánováno rozšíření na další sekce objektu, což znamená, že bude vytvořena síťová aplikace a nainstalován runtime modul i na druhý dotykový panel.Ukázky vizualizačních obrazovek

Vizualizace a ovládání osvětlení hlavního sálu

Vizualizace a ovládání osvětlení hlavního sáluVizualizace a ovládání osvětlení chodby, schodiště, toalet a nádvoří

Vizualizace a ovládání osvětlení chodby, schodiště, toalet a nádvoříVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Zámek Holešov

Zámek Holešov

Top