Vizualizace a řízení inteligentního osvětlení a požárních detektorů v budově centra CREAR ve španělském městě Osuna

27. ledna 2021 | Reliance SCADA

CREAR (ze španělského Centro de Recursos, Aprendizaje e Investigación en el Medio Rural) je Centrum pro zdroje, učení a výzkum ve venkovském prostředí.


Centrum spadá pod Sevillskou univerzitu, která má ve městě Osuna novou univerzitní školu.


Na konci roku 2020 implementovala španělská společnost ACUyCOM systém pro řízení a monitorování inteligentního osvětlení a požárních detektorů v budově centra CREAR.

Řídicí systém

Řídicí systém je tvořen dvěma podsystémy. Ty se skládají ze SCADA/HMI systému Reliance, čtyř PLC WAGO, velkého počtu různých zařízení od firmy Siemens a desítek prezenčních hlásičů STEINEL.


Jeden podsystém má na starost komunikaci se zařízením pro správu elektronického zámku ARCON-SALTO, druhý zajišťuje konfiguraci PLC WAGO. Automaty WAGO ovládají přes brány KNX/DALI komunikaci s prvky stávající sítě KNX v budově.


Jakmile systém zjistí otevření dveří nějaké místnosti, je tato informace odeslána odpovídajícímu PLC WAGO, které se postará o rozsvícení světel v této místnosti. Jakmile je detekováno zavření dveří nějaké místnosti, je tato informace odeslána odpovídajícímu PLC WAGO, které se postará o zhasnutí světel v této místnosti.


Systém dále umožňuje regulaci rozsvěcení a zhášení jednotlivých světel v budově, vytahování a stahování žaluzií a aktivaci či deaktivaci elektrických zásuvek v místnostech.


Rovněž je možné plánovat časy rozsvěcení a zhášení světel ve společných prostorách budovy (exteriér, recepce, schody apod.).


Budova je navržena tak, aby pomocí inteligentního systému osvětlení zajišťovala významné energetické úspory, a to až 30 %.


Hlavním úkolem SCADA/HMI systému Reliance je vizualizovat stav osvětlení a požárních detektorů, ověřovat plány rozsvěcení a zhášení světel, synchronizovat události spojené s detekcí požáru a editovat provozní hodiny.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Požární detektor

CREAR Osuna

Top