Vizualizace a řízení technologií luxusního rodinného domu v Hradci Králové

Na začátku realizace tohoto projektu jsme stáli společně s investorem před otázkou, jakým způsobem integrovat do jednoho centrálního systému různá technická zařízení rodinného domku, který byl právě ve výstavbě. Jednalo se především o regulační systém vytápění, který byl řešen jednak teplovzdušným vytápěním s rekuperací prostřednictvím větrací jednoty Atrea, jednak teplovodním vytápěním podlah prostřednictvím akumulační nádrže, která má být dobíjena elektrospirálami nebo pomocí výměníku z krbové vložky. Dále bylo nutné vyřešit regulaci ohřevu teplé užitkové vody včetně cirkulace a úpravy vody. V neposlední řadě bylo také požadováno zastřežení objektu, částečné ovládání osvětlení a ovládání předokenních rolet.


Po zhodnocení situace jsme s investorem dospěli k názoru, že bude nutné vyřadit řadu autonomních regulátorů a řídicích jednotek různých výrobců a jednotlivé podsystémy integrovat do jednoho centrálního systému. Jako vhodný centrální systém byla použita volně programovatelná PLC jednotka Tecomat řady Foxtrot CP-1005 s rozšiřujícími moduly. Velkou výhodou této jednotky je mimo jiné to, že disponuje inteligentní sběrnicí CIB, prostřednictvím které jsme byli schopni vyhodnocovat informace z jednotlivých prostor budovy. Šlo především o teploty místností, stisknutí příslušných tlačítek osvětlení, povely pro ovládání předokenních rolet či informace o stavu magnetu dveří nebo stavu pohybových senzorů.


Výsledkem je instalovaná rozvodná skříň v suterénu budovy, která obsahuje jeden centrální systém s ovládáním všech požadovaných technologií budovy. Pro neustálý dohled je v předsíni instalován sedmnáctipalcový nástěnný dotykový monitor, na kterém je vše přehledně graficky zobrazeno a prostřednictvím kterého lze jednotlivé podsystémy sledovat, popřípadě intuitivně parametrizovat.


Nespornou výhodou pro uživatele – a to nejen z hlediska úspory energií – je, že nyní může využít centralizace jednotlivých podsystému a definovat funkce, které by jinak byly jen obtížně splnitelné. Jedná se například o tyto funkce:


  • automatické rozsvícení příslušného osvětlení v předem definovaný čas
  • automatické zhasnutí osvětlení při opuštění domu
  • automatické zatažení venkovních rolet při opuštění domu
  • automatické vypnutí ohřevu TUV po opuštění domu
  • automatické přepnutí vytápění domu do režimu útlum po opuštění domu
  • automatické uzavření hlavního přívodu vody po opuštění domu (v případě praní prádla nebo mytí nádobí se hlavní přívod uzavře až po skončení praní nebo mytí nádobí)
  • okamžité spuštění funkce falešné přítomnosti po opuštění domu

Uživatel má i možnost ovládat systém pomocí GSM zpráv. Navíc systém uživatele automaticky informuje o zvláštních událostech. Samozřejmostí je vzdálený přístup k vizualizaci technologie domu prostřednictvím internetu.Ukázky vizualizačních obrazovek
Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Reliance reference – inteligentí budovy

LAMAL, s. r. o.

Top