Vizualizace a řízení výměníkové stanice obchodního domu Vágner v Brně

Obchodní dům Vágner má v Brně více jak stoletou tradici. Firma byla založena již počátkem roku 1907 bratry Vágnerovými, kteří si otevřeli obchod s papírnictvím a koloniálem. O rok později firma rozšířila svoji podnikatelskou činnost o prodej nábytku. V roce 1927 bratři zakoupili dům v České ulici 18, který sousedí s jejich dosavadním sídlem v České ulici 16. Po generální rekonstrukci obou dvou domů vznikl obchodní dům Vágner v ulici Česká 16/18, který stojí v Brně dodnes.


Po převratu v únoru 1948 byl obchodní dům znárodněn. V roce 1991 byla budova navrácena v restituci dědicům rodiny Vágnerů a o rok později, po rozsáhlé rekonstrukci, slavnostně znovuotevřena. Firma Vágner úspěšně podniká i v současné době. Ve čtyřpatrovém obchodním domě můžete nakoupit zboží od papírnictví přes nábytek až po počítače.Řídicí systém

V budově obchodního domu bylo v roce 2008 nainstalováno nové zařízení výměníkové stanice. Pro řízení procesů této stanice byl použit PLC automat Tecomat Foxtrot CP-1005, který je umístěn v rozvodné skříni. Přehlednou vizualizaci zajišťuje SCADA/HMI systém Reliance, který je nainstalován na řídicím počítači. Zakázka byla realizována dvěma společnostmi – firmou ActivHouse cz, s. r. o., která provedla instalaci zařízení, a firmou S&V ProIB, která dodala řídicí software Mosaic a SCADA/HMI systém Reliance.


Instalovaný řídicí systém v kombinaci se SCADA/HMI systémem Reliance 4 umožňuje vizualizovat a řídit:


  • ohřev teplé užitkové vody a její tlak v systému
  • regulační ventily v otopné soustavě
  • vzduchotechniku
  • teplotu, tlak a hladinu teplé užitkové vody v zásobníku
  • tlak vody v otopné soustavě
  • tlak vzduchu ve vzduchotechnické jednotce
  • doplňování vody do jednotlivých okruhů
  • lokální ovládání prostřednictvím operátorského panelu ID-14

Pověřeným pracovníkům je v systému Reliance také umožněno zobrazení vizualizace na monitoru vzdáleného počítače nebo notebooku připojeného k internetu. K tomu jim slouží aplikace Reliance 4 Web Client. Obsluha tak může například z domova sledovat aktuální stavy během procesu vytápění a klimatizace obchodního domu. Kromě toho jsou na mobilní telefony obsluhy zasílána důležitá hlášení z provozu formou SMS zpráv.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Obchodní dům Vágner

Obchodní dům Vágner

Top