Vizualizace a řízení systému vytápění Střední průmyslové školy sdělovací techniky v Praze

V roce 2002 realizovala pardubická firma Energie MaR kompletní rekonstrukci elektrického vytápění v objektu SPŠST v Praze. Samotná rekonstrukce se týkala těchto částí:


  • stavební úpravy budovy školy
  • kompletní rekonstrukce elektrického vytápění objektu
  • monitorování a řízení vytápění školy
  • řízení vytápění akumulačními kamny, kontrola teploty v místnosti, přítomnosti osob, otevření oken
  • řízení rozhlasu, ovládání TV a přenos signálu HDO po komunikační síti
  • monitorování 65 rozvaděčových stanic rozmístěných v budově školy

Pro řízení a monitorování rozhlasové sítě školy je použit Tecomat TC600. Rozvaděčové stanice jsou osazeny automaty řady TECOREG TR050. Přenos informací mezi jednotlivými řídicími systémy a dispečerským pracovištěm probíhá prostřednictvím 4 nezávislých přenosových sběrnic RS485. Tyto sběrnice jsou provozovány na metalických kabelech. Vizualizace je zpracována ve SCADA/HMI systému Reliance 3. Zobrazení i ovládání stanic je možné z jednoho či více centrálních pracovišť integrovaných do místní počítačové sítě, která umožňuje zobrazení vizualizace i zpracování naměřených dat z kteréhokoliv počítače v síti. Celkem je přenášeno asi 5 000 signálů (měření, stavy, povely, parametry).Schéma zapojení centrálního dispečinku

Schéma funkčního zapojení centrálního dispečinku a místností školní budovy


Správné a ekonomické řízení systému vytápění budovy pomocí akumulačních kamen je realizováno programem řídicího systému. Ten na základě informací o venkovní teplotě, teplotě v místnosti a průměrné teplotě místnosti, časových programů, stavu otevření oken, přítomnosti osob a zadaných parametrů o vlastnostech příslušné místnosti vypočítá dobu nabíjení akumulačních kamen. V okamžiku, kdy je po komunikační síti rozeslán signál o nočním levném proudu, začne řídicí systém akumulační kamna nabíjet. Podle vypočítané doby nabíjení posune začátek nabíjení tak, aby konec nabíjení vyšel na předpokládaný konec tarifu nočního proudu.


Každá učebna má pro přehlednost ve vizualizaci svoji obrazovku, kde jsou vyobrazeny příslušné části technologie s údaji o měření, s rychlým přístupem k parametrům nastavení, ke grafům, případně k archivům a k veškerým potřebným informacím o dané učebně. Tím je zajištěn dokonalý přehled o aktuálním stavu regulace v místnosti a o průběhu regulace v době minulé. Naopak celkový přehled o stavu regulace v celé budově umožňuje souhrnná tabulka. Zde jsou zobrazeny základní informace o všech místnostech v budově a informace potřebné ke správné regulaci. Z této tabulky lze kliknutím snadno přepnout na obrazovku konkrétní místnosti.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Vytápění, ilustrační obrázek

SPŠST v Praze

Top