Vizualizace a řízení systému vytápění a klimatizace Digital Parku Einsteinova v Bratislavě

Digital Park Einsteinova je výjimečným administrativním komplexem pro moderní
a progresivní společnosti, které vyžadují flexibilitu a komfortní pracovní prostředí a pro ty, kteří ocení originální, nepřehlédnutelný design ve strategické lokalitě hlavního města Slovenské republiky s dobrým dopravním spojením. V areálu sídlí významné společnosti, jako jsou například Penta Investments, Deloitte, OMV, Shell, Lenovo, Sauter či Xerox. Digital Park Einsteinova byl na Slovensku vyhlášen Stavbou roku 2010 v kategorii Best Office Development.


Specifickým znakem komplexu je neobvykle nízká zastavěnost pozemků a vysoký počet odpočinkových zón v přírodním prostředí zelených a vodních ploch. Celý areál je řešený pavilónovou výstavbou vzájemně propojených objektů, což umožňuje horizontální a vertikální řešení nájemních ploch.Řídicí systém

Po výstavbě Digital Parku Einsteinova bylo nutné nainstalovat systém vytápění a klimatizace ve všech administrativních budovách. Implementace systému vytápění a klimatizace, včetně instalace SCADA systému, byla realizována společností Sauter Building Control Slovakia, s. r. o. Celý řídicí systém zajišťuje automatický provoz zdrojů vytápění a chlazení. Dále je pak systémem řízeno ovládání vzduchotechnických jednotek.


Teplota je v jednotlivých kancelářích ovládána lokálními IRC (Individual Room Control) regulátory. Tyto IRC regulátory řídí výkon vytápěcích/chladicích konvertorů, tzv. fan-coilů, které upravují teplotu v kancelářích vpouštěním předepsaného množství centrálně upraveného čerstvého vzduchu.Topologie

Topologie řídicího systému je definována ve dvou úrovních. První úroveň – úroveň přístupu
a dohledu – představuje PC vybavený SCADA/HMI systémem Reliance a sítí PLC umístěných
v dislokovaných rozvaděčích po celém areálu Digital Parku. Přenos dat mezi řídicím systémem
a systémem Reliance probíhá protokolem NOVA NET.


Druhá úroveň – úroveň internetu – je řešena jedenácti webovými klienty (Reliance 4 Web Client). Toto řešení umožňuje dálkový dohled nad budovou z libovolného PC připojeného
k internetu.SCADA systém Reliance

Za účelem řízení a vizualizace systému vytápění a klimatizace byl použit SCADA/HMI systém Reliance. Pomocí několika přehledných vizualizačních obrazovek jsou systémem Reliance řízeny
a monitorovány následující technologie:


 • zabezpečení vzduchotechnických jednotek proti námraze
 • automatické nastavení vzduchotechnických jednotek podle časového programu
 • volba rozdílných provozních režimů pro den a noc
 • provoz vzduchotechnických jednotek
 • automatická odstávka vzduchotechnických jednotek v případě požáru
 • provoz čerpadel
 • nastavení chladicího agregátu
 • nastavení základních provozních stavů zdrojů tepla
 • distribuce tepla po celém komplexu
 • nastavení technologie vytápění ve vstupních a společných prostorách
 • odvětrávání přebytečného tepla ve vstupních prostorách a chlazení v letním období
 • nastavení protipožárních klapek


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Digital Park Einsteinova, Bratislava, Slovensko Digital Park Einsteinova, banner
Top