Vizualizace a řízení systému vytápění a klimatizace Digital Parku Einsteinova v Bratislavě

Digital Park Einsteinova je výjimečným administrativním komplexem pro moderní a progresivní společnosti, které vyžadují flexibilitu a komfortní pracovní prostředí a pro ty, kteří ocení originální, nepřehlédnutelný design ve strategické lokalitě hlavního města Slovenské republiky s dobrým dopravním spojením. V areálu sídlí významné společnosti, jako jsou například Penta Investments, Deloitte, OMV, Shell, Lenovo, Sauter či Xerox. Digital Park Einsteinova byl na Slovensku vyhlášen Stavbou roku 2010 v kategorii Best Office Development.


Specifickým znakem komplexu je neobvykle nízká zastavěnost pozemků a vysoký počet odpočinkových zón v přírodním prostředí zelených a vodních ploch. Celý areál je řešený pavilónovou výstavbou vzájemně propojených objektů, což umožňuje horizontální a vertikální řešení nájemních ploch.Řídicí systém

Po výstavbě Digital Parku Einsteinova bylo nutné nainstalovat systém vytápění a klimatizace ve všech administrativních budovách. Implementace systému vytápění a klimatizace, včetně instalace SCADA systému, byla realizována společností Sauter Building Control Slovakia, s. r. o. Celý řídicí systém zajišťuje automatický provoz zdrojů vytápění a chlazení. Dále je pak systémem řízeno ovládání vzduchotechnických jednotek.


Teplota je v jednotlivých kancelářích ovládána lokálními IRC (Individual Room Control) regulátory. Tyto IRC regulátory řídí výkon vytápěcích/chladicích konvertorů, tzv. fan-coilů, které upravují teplotu v kancelářích vpouštěním předepsaného množství centrálně upraveného čerstvého vzduchu.Topologie

Topologie řídicího systému je definována ve dvou úrovních. První úroveň – úroveň přístupu a dohledu – představuje PC vybavený SCADA/HMI systémem Reliance a sítí PLC umístěných v dislokovaných rozvaděčích po celém areálu Digital Parku. Přenos dat mezi řídicím systémem a systémem Reliance probíhá protokolem NOVA NET.


Druhá úroveň – úroveň internetu – je řešena jedenácti webovými klienty (Reliance 4 Web Client). Toto řešení umožňuje dálkový dohled nad budovou z libovolného PC připojeného k internetu.SCADA systém Reliance

Za účelem řízení a vizualizace systému vytápění a klimatizace byl použit SCADA/HMI systém Reliance. Pomocí několika přehledných vizualizačních obrazovek jsou systémem Reliance řízeny a monitorovány následující technologie:


 • zabezpečení vzduchotechnických jednotek proti námraze
 • automatické nastavení vzduchotechnických jednotek podle časového programu
 • volba rozdílných provozních režimů pro den a noc
 • provoz vzduchotechnických jednotek
 • automatická odstávka vzduchotechnických jednotek v případě požáru
 • provoz čerpadel
 • nastavení chladicího agregátu
 • nastavení základních provozních stavů zdrojů tepla
 • distribuce tepla po celém komplexu
 • nastavení technologie vytápění ve vstupních a společných prostorách
 • odvětrávání přebytečného tepla ve vstupních prostorách a chlazení v letním období
 • nastavení protipožárních klapek


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Digital Park Einsteinova, Bratislava, Slovensko

Digital Park Einsteinova

Top