Vizualizace a řízení systému vytápění a klimatizace části areálu Oblastní nemocnice Náchod

V Oblastní nemocnici Náchod byl instalován systém pro řízení a monitorování vytápění a klimatizace některých stávajících či nových nemocničních prostor. Systém rovněž řídí a monitoruje parní výměník o výkonu 4 MWh.


Primárním zdrojem tepla je pára získaná z městského parovodu. Z ní je teplo získáváno přes parní výměník a dále je rozváděno do samostatně regulovaných topných větví ústředního topení a do výměníků (voda/vzduch) v jednotlivých okruzích vzduchotechniky. Zdrojem chladu je centrální chladicí jednotka, která v letních měsících zajišťuje dodávku chladné vody do výměníků. Veškerá regulace technologií je zajištěna řídicími systémy Sauter, které jsou napojeny na centrální dispečerské pracoviště, jež poskytuje obsluze dokonalý přehled o celé soustavě, zálohuje veškerá potřebná data pro následnou analýzu (grafy, poruchy, povely atd.), umožňuje vzájemnou komunikaci mezi řídicími systémy a v neposlední řadě umožňuje kompletní řízení celé soustavy z jednoho místa. Přenos informací mezi jednotlivými řídicími systémy a dispečerským pracovištěm probíhá prostřednictvím přenosové sběrnice RS485. Tato sběrnice je provozována na metalických kabelech.


Systém řídí a monitoruje 7 PLC typu Sauter EY2400 rozmístěných po areálu nemocnice. Vizualizace je zpracována ve SCADA/HMI systému Reliance 3. Zobrazení i ovládání technologií je možné ze dvou dispečerských pracovišť (případně i více) integrovaných do místní počítačové sítě, která umožňuje zobrazení vizualizace i zpracování naměřených dat z kteréhokoliv počítače v síti. Celkem je přenášeno asi 1 000 signálů (teploty, tlaky, stavy, poruchové signály, parametry časových programů, parametry topných křivek atd.).


Systémy nezajišťují pouze regulaci tepelného hospodářství a klimatizace, ale zároveň zajišťují regulaci vlhkosti a přetlaku vzduchu v budově ambulance, což jsou parametry předepsané hygienickými normami nemocnice.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Reliance success story - HVAC system

Oblastní nemocnice Náchod

Top