Vizualizace a řízení systému vytápění a klimatizace ve výrobní hale společnosti JTEKT Automotive Czech Pardubice

Společnost JTEKT Automotive Czech Pardubice, s. r. o., působí v Česku od roku 2006 jako nástupnický subjekt společnosti Toyoda-Koki Automotive Czech Republic, s. r. o. Důvodem pro změnu názvu byla fúze společností Toyoda Machine Works a Koyo Seiko, která znamenala vytvoření silné globální společnosti na trhu dodavatelů automobilového průmyslu. Společnost zajišťuje výrobu a dodávky kovových litých dílů pro automobilový průmysl, především pro závod Toyota v Kolíně.Řídicí systém

Při aplikaci řídicího systému bylo nutné sladit systémy vzduchotechniky, vytápění a technologického chlazení. Na základě dodatečného požadavku objednatele se celá aplikace rozšířila i na zajištění monitoringu stavu pracovního prostředí se zaměřením na úniky nebezpečných plynů a technologických náplní (čpavek, dusík, zemní plyn).


Samotná PLC jsou vzájemně propojena s výstupem na centrální dispečink, který byl za tímto účelem osazen jedním počítačem se SCADA/HMI systémem Reliance. Systém Reliance řídí v závodě JTEKT plynulý chod celého výrobního procesu včetně monitorování a ovládání vytápění a klimatizace továrny. Centrální dispečink také řídí chlazení vody určené k chlazení kovů při výrobě kovových součástí.


V případě výpadku elektrické energie se spustí napájení ze záložního agregátu. Skutečnost, že jakýkoliv výpadek tohoto rozvaděče zapříčiní poškození výrobní technologie s následnou škodou na vyráběné produkci, vedla k řešení, které zahrnuje kompletní kontrolu činnosti obsluhujících pracovníků s archivací veškerých dat z výrobní technologie. Archivaci všech důležitých výrobních dat provádí SCADA/HMI systém Reliance v centrálním dispečinku.


Pro další zajištění maximální kontroly funkčnosti výrobního procesu a návazné výrobní technologie byl použit GSM komunikační modul pro přenos veškerých stavových hlášení do servisního střediska ve společnosti DIGIPRO, s. r. o., které je za tímto účelem taktéž vybaveno SCADA/HMI systémem Reliance.Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Výrobní závod společnosti JTEKT Automotive Czech Pardubice

JTEKT

Top