Vizualizace a řízení systému vytápění a klimatizace ve výrobní hale společnosti JTEKT Automotive Czech Pardubice

Společnost JTEKT Automotive Czech Pardubice, s. r. o., působí v Česku od roku 2006 jako nástupnický subjekt společnosti Toyoda-Koki Automotive Czech Republic, s. r. o. Důvodem pro změnu názvu byla fúze společností Toyoda Machine Works a Koyo Seiko, která znamenala vytvoření silné globální společnosti na trhu dodavatelů automobilového průmyslu. Společnost zajišťuje výrobu a dodávky kovových litých dílů pro automobilový průmysl, především pro závod Toyota v Kolíně.Řídicí systém

Při aplikaci řídicího systému bylo nutné sladit systémy vzduchotechniky, vytápění
a technologického chlazení. Na základě dodatečného požadavku objednatele se celá aplikace rozšířila i na zajištění monitoringu stavu pracovního prostředí se zaměřením na úniky nebezpečných plynů a technologických náplní (čpavek, dusík, zemní plyn).


Samotná PLC jsou vzájemně propojena s výstupem na centrální dispečink, který byl za tímto účelem osazen jedním počítačem se SCADA/HMI systémem Reliance. Systém Reliance řídí
v závodě JTEKT plynulý chod celého výrobního procesu včetně monitorování a ovládání vytápění
a klimatizace továrny. Centrální dispečink také řídí chlazení vody určené k chlazení kovů při výrobě kovových součástí.


V případě výpadku elektrické energie se spustí napájení ze záložního agregátu. Skutečnost, že jakýkoliv výpadek tohoto rozvaděče zapříčiní poškození výrobní technologie s následnou škodou na vyráběné produkci, vedla k řešení, které zahrnuje kompletní kontrolu činnosti obsluhujících pracovníků s archivací veškerých dat z výrobní technologie. Archivaci všech důležitých výrobních dat provádí SCADA/HMI systém Reliance v centrálním dispečinku.


Pro další zajištění maximální kontroly funkčnosti výrobního procesu a návazné výrobní technologie byl použit GSM komunikační modul pro přenos veškerých stavových hlášení do servisního střediska ve společnosti DIGIPRO, s. r. o., které je za tímto účelem taktéž vybaveno SCADA/HMI systémem Reliance.Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Výrobní závod společnosti JTEKT Automotive Czech Pardubice, s. r. o. JTEKT Automotive Czech Pardubice, s. r. o. banner
Top