Vizualizace a řízení systému vytápění a klimatizace ve společnosti Frentech Aerospace

Nové výrobní a administrativní prostory společnosti Frentech Aerospace jsou plně využívány od roku 2008. Společnost se zabývá výrobou a dodávkami v oboru přesné mechaniky. Jedním z odběratelů je společnost Airbus, přední výrobce dopravních a nákladních letadel na světě.


Při realizaci stavby byl pro účely rekuperace čerstvého vzduchu instalován řídicí systém AMAP99 české společnosti AMiT, který řídí technologii vzduchotechniky a zajišťuje výměnu vzduchu v prostoru výrobní haly, šaten a jídelny. Implementaci provedla společnost RTP, spol. s r. o.


V roce 2011 byla provedena implementace řídicího systému pro řízení technologie vytápění pro prostory administrativy, expedice a rozšířených prostor výrobní haly. Po dohodě s realizační společností ZELTES byl vybrán řídicí systém Tecomat Foxtrot od společnosti Teco. Pro vizualizaci a řízení technologie vytápění a vzduchotechniky byl vybrán SCADA/HMI systém Reliance.


Společnost GEOVAP se na projektu podílela dodávkou hardwaru řídicího systému, dodávkou aplikačního softwaru pro PLC Tecomat Foxtrot, dodávkou licence systému Reliance a vizualizačního projektu.Řídicí systém

Řídicí systém se skládá ze dvou rozvodných skříní. Stanice DT1 s PLC AMiT je umístěna v prostoru výrobní haly a stará se o chod technologie vzduchotechniky. Stanice DT2 s PLC Tecomat je umístěna v prostoru strojovny a stará se o chod technologie vytápění. Dispečerské PC s nainstalovanou aplikací Reliance 4 Control Server je umístěno v serverovně. Pro přístup k vizualizaci v rámci intranetu a internetu slouží aplikace Reliance 4 Web Client.Na základě dat z řídicího systému se SCADA/HMI systém Reliance stará o chod a monitorování vzduchotechniky:


  • provoz vzduchotechnických jednotek (režimy STOP, ÚTLUM, KOMFORT)
  • nastavení týdenních časových programů
  • ukládání vybraných dat do databáze a jejich zobrazení (tabulkové sestavy, grafy)
  • monitorování provozních stavů a poruch, jejich hlášení a ukládání do databáze (zanesení filtrů sání, výstupu a odtahu, chod oběhových čerpadel, chod ventilátorů, poruchy měření z čidel apod.)


U technologie vytápění se SCADA/HMI systém Reliance stará o chod a monitorování:


  • PID regulace vytápění topných větví (administrativa, expedice, výrobní prostor)
  • nastavení týdenních časových programů pro jednotlivé větve
  • ukládání vybraných dat do databáze a jejich zobrazení (tabulkové sestavy, grafy)
  • monitorování poruchových stavů tepelného čerpadla


Hodnocení provozovatele

V roce 2008 rozšířila naše firma svoje výrobní a administrativní prostory o přístavbu o celkové rozloze asi 2200 m². V souvislosti s touto přístavbou jsme změnili stávající systém elektrického vytápění všech prostor firmy a elektrického ohřevu užitkové vody na nový systém, který využívá jako zdroj tepla tepelná čerpadla. Nově je rozvod tepla v administrativě a některých výrobních prostorách zajištěn deskovými radiátory, ve výrobní hale rozvod zajišťuje instalovaná vzduchotechnika. Jednotlivá zařízení jsou ovládána svými autonomními řídicími jednotkami a tím se stalo jejich ovládání a monitorování velmi nepraktické. Současně nebylo možné z důvodu nedostatku informací optimalizovat systém vytápění a následně vyhodnocovat jeho rentabilitu. Proto jsme v roce 2011 oslovili firmy ZELTES a GEOVAP, aby našly a zrealizovaly systém pro řízení a monitorování celé technologie vytápění a klimatizace prostor firmy a ohřevu užitkové vody. Implementace proběhla ještě v témže roce.


V současné době nám tento systém umožňuje jednoduchou obsluhu celé technologie z jednoho místa, monitorování jednotlivých úseků včetně sběru a archivace naměřených hodnot, jejich vyhodnocování a následnou optimalizaci a nastavení celého topného a klimatizačního systému. Tím se nám podařilo v konečném efektu snížit náklady na vytápění a klimatizaci celé firmy.

Ing. Josef Pavliš | manažer výroby Frentech Aerospace, s. r. o.

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Vzduchotechnika

Frentech Aerospace, s. r. o.

Top