Vizualizace a řízení formovací linky pro výrobu slévárenských výrobků ve společnosti GIFF

Výroba odlitků v dnešní podobě navazuje na dlouholetou tradici železáren ve Frýdlantě nad Ostravicí, jejich založení je datováno do roku 1618. V době založení převažovala výroba surového železa, během let se výroba zdokonalila a rozšířila. V roce 1913 byla založena Frýdlantská akciová společnost pro výrobu železného zboží – FERRUM, která si pronajala Frýdlantské železárny na dobu 50 let, čímž končí období arcibiskupského vlastnictví závodu. Od 1. 9. 2001 nese firma název GIFF, a. s.


Dnes je GIFF samostatnou výrobní jednotkou. Měsíčně produkuje cca 600 tun odlitků. Výroba forem je zajištěna moderní bezrámovou formovací linkou DISAMATIC a nově instalovanou formovací linkou HWS. Formování probíhá do syntetické bentonitové formovací směsi.Systém automatického řízení formovacích linek

Systém řeší automatické řízení formovacích linek pro výrobu kanalizační techniky, krytů motorů a dalších slévárenských výrobků dle požadavků zákazníka.


Pro řízení linek jsou použity jak standardní vstupně/výstupní signály, tak i přesné řízení polohy odvrtávací frézy rychločítačovými vstupy. V případě poruchy je k dispozici dálková správa přes modem, tedy i možnost rychlé diagnostiky a opravy.


Výroba probíhá navolením jednotlivých receptur z databáze SCADA/HMI systému Reliance. Je možné jich předvolit šest do paměti řídicího systému s žádaným počtem vyrobených kusů. Po vyrobení předvoleného množství dochází automaticky k postupnému vkládání nových parametrů další receptury podle části linky, ve které se nachází poslední výrobek z předchozí receptury.Ukázky vizualizačních obrazovek

Přehledové schéma formovací linky

Přehledové schéma formovací linky


Ovládání formovací linky

Ovládání formovací linky


Vizualizace převážecích vozíků

Vizualizace převážecích vozíků
Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
GIFF

GIFF, a. s.

Top