Vizualizace a řízení kotle na spalování balíků slámy v lázeňském městě Bechyně

V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce centrální kotelny v lázeňském městě Bechyně. Rekonstrukce zahrnovala instalaci teplovodního kotle na spalování biomasy (obilné slámy) o výkonu 2 500 kW, dvou akumulačních nádrží a výstavbu přidruženého skladového hospodářství.


O kompletní řízení a vizualizaci technologických procesů se starají řídicí systémy Tecomat a SCADA/HMI systém Reliance. Nechybí ani integrovaný kamerový systém. Vizualizace je připravena pro integraci stávající sítě předávacích stanic se systémem Johnson Controls.


Investorem a autorem zadávací projektové dokumentace byla brněnská firma ERDING, a. s., která je zároveň provozovatelem centrálního zásobování teplem ve městě Bechyně. Realizace systémů řízení a vizualizace včetně projektové dokumentace byla provedena pardubickou společností Energie MaR, s. r. o.Řídicí systém

Regulace kotle, řízení spalovacích procesů a odpopelnění je realizováno samostatným modulárním řídicím systémem Tecomat Foxtrot CP-1004. Pro regulaci výstupní teploty topné vody (akumulace tepla) je použit další řídicí systém Tecomat Foxtrot CP-1004. Tento řídicí systém řeší ukládání a využití tepla akumulačních nádrží, reguluje výstupní teplotu, průtok teplovodu, větrání a přívod spalovacího vzduchu.


Přenos potřebných vazeb mezi řídicími systémy je realizován na komunikační úrovni TCP/IP protokolu. Výhodou tohoto přímého propojení řídicích systémů je nezávislost na běhu dohledového PC.


Doprava a zavádění paliva do kotle je řešeno samostatným řídicím systémem. Přenos vazeb mezi dopravou paliva a řízením kotle je proveden na úrovni I/O modulů.Vizualizace kotelny

Dispečerské pracoviště je vybaveno jedním řídicím počítačem s 24" LCD monitorem. Pro vizualizaci kotelny je použit SCADA/HMI systém Reliance 4, který s řídicími systémy Tecomat Foxtrot CP-1004 komunikuje po ethernetu.


Ve vizualizačním projektu jsou definovány dva komunikační kanály. První kanál zajišťuje komunikaci v rámci lokální sítě (LAN), druhý umožňuje připojení vzdáleného pracoviště z internetu. Toto řešení umožňuje vytvoření více na sobě zcela nezávislých dohledových pracovišť.


Díky několika přehledným vizualizačním obrazovkám má obsluha možnost sledovat a ovládat na monitoru řídicího počítače následující procesy:


  • dopravu a zavádění paliva do kotle
  • spalovací proces v kotli
  • ohřev vody sloužící k zásobování města Bechyně teplem
  • proces filtrace a chlazení plynných spalin vznikajících během provozu kotelny
  • proces odstranění a dopravy tuhých spalin vznikajících během provozu kotelny
  • ventilaci v kotelně pomocí několika ventilátorů


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Kotel na spalování balíků slámy, Bechyně

ERDING, a. s.

Top