Vizualizace a řízení procesů chlazení vzduchových kompresorů a ohřevu teplé vody ve společnosti Dalkia Industry CZ, a. s.

Dalkia Industry CZ je součástí skupiny Dalkia v České republice. Tato firma je exkluzivním dodavatelem všech energií potřebných pro průmyslovou činnost svého hlavního zákazníka – společnosti OKD –, která je jediným producentem černého uhlí v Česku. Dalkia Industry CZ zajišťuje dodávku a distribuci elektrické energie, výrobu a distribuci tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu a nově také chladu pro doly OKD prostřednictvím výrobních a distribučních zařízení, které se z velké části nacházejí nedaleko těžebních lokalit.


V letech 2010 až 2013 byla provedena rekonstrukce a modernizace zařízení na dodávku
a distribuci elektrické energie a na výrobu tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu. Součástí rekonstrukce byla i modernizace technologie využití odpadního tepla z kompresorů Atlas Copco, jejíž ovládací a řídicí vrstvu implementovala firma Autel.
Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma

Rozvaděčové skříně, teplárna společnosti Dalkia Industry CZ Dalkia Industry CZ, banner
Top