Teplárenský dispečink města Martin na Slovensku

Společnost Martinská teplárenská, a. s., byla založena 1. 1. 2002 za účelem výroby a rozvodu tepla a elektrické energie v regionu města Martin na Slovensku. Teplárna pracuje na principu kombinované výroby tepelné a elektrické energie, který zaručuje efektivní využití zdroje a stabilní cenu tepla dodávaného do soustavy. Společnost zároveň splňuje všechna současná ekologická kritéria. Tepelná energie dodávaná konečnému odběrateli je ekologicky čistá, to znamená, že v místě spotřeby tepelné energie není životní prostředí zatěžováno škodlivými vlivy.


Česká společnost Teco realizovala v roce 2007 v Martinské teplárenské zakázku na vybudování tepelného dispečinku za účelem řízení horkovodních tepelných rozvodů a měření spotřeby tepla. Pro řízení horkovodních tepelných rozvodů byly využity programovatelné automaty Tecomat TC650 spolu s rádiovými a GSM modemy CONEL. Data z tepelných rozvodů se přenášejí přes rádiovou síť, která sestává ze tří automatů Tecomat a osmi regulátorů AMiT.Řídicí systém

Teplárenský dispečink, který je umístěn v centrální budově Martinské teplárenské, se skládá z jednoho PLC Tecomat TC658, PC serveru, na kterém je nainstalována aplikace Reliance Server, a ze dvou dalších počítačů se SCADA systémem Reliance 3. Automat Tecomat TC658 zde obstarává přenos dat z měřičů tepla ULTRAHEAT 2WR5, a to přes rádio a GSM síť. Data jsou automatem zpracována a následně vyčítána v systému Reliance.


K tepelnému dispečinku jsou po ethernetu napojeny další dva automaty Tecomat TC650, které sbírají data ze dvou míst areálu firmy Martinské strojírny, a. s. V areálu Martinských strojíren jsou umístěny automaty TECOREG, které řídí tepelné uzly dle naprogramovaných otopných křivek. Na teplárenský dispečink je přes optický kabel napojena větev z jižního města, odkud jsou monitorovány regulátory AMiT umístěné u koncových spotřebitelů. V každém takovém uzlu je navíc prováděno měření spotřeby tepla ústředního topení a teplé užitkové vody pomocí měřičů tepla ULTRAHEAT 2WR5. Hodnoty z měřičů jsou vyčítány přímo v tepelném dispečinku systémem Reliance.


V tepelném dispečinku je dále prováděno monitorování kotelny. Data z kotelny jsou snímána a zobrazována na obrazovce dispečinku. Všechna data z technologie jsou ukládána na serveru pomocí aplikace Reliance Server. Data ze serveru jsou následně zobrazována na monitorech dispečinku.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Areál Martinské Teplárenské, a. s.

Martinská teplárenská, a. s.

Top