Teplárenský dispečink města Martin, Slovensko

Společnost Martinská teplárenská, a. s., byla založena 1. 1. 2002 za účelem výroby a rozvodu tepla a elektrické energie v regionu města Martin na Slovensku. Teplárna pracuje na principu kombinované výroby tepelné a elektrické energie, který zaručuje efektivní využití zdroje a stabilní cenu tepla dodávaného do soustavy. Společnost zároveň splňuje všechna současná ekologická kritéria. Tepelná energie dodávaná konečnému odběrateli je ekologicky čistá, to znamená, že v místě spotřeby tepelné energie není životní prostředí zatěžováno škodlivými vlivy.


Česká společnost Teco realizovala v roce 2007 v Martinské teplárenské zakázku na vybudování tepelného dispečinku za účelem řízení horkovodních tepelných rozvodů a měření spotřeby tepla. Pro řízení horkovodních tepelných rozvodů byly využity programovatelné automaty Tecomat TC650 spolu s rádiovými a GSM modemy CONEL. Data z tepelných rozvodů se přenášejí přes rádiovou síť, která sestává ze tří automatů Tecomat a osmi regulátorů AMiT.Řídicí systém

Teplárenský dispečink, který je umístěn v centrální budově Martinské teplárenské, se skládá z jednoho PLC Tecomat TC658, PC serveru, na kterém je nainstalována aplikace Reliance Server, a ze dvou dalších počítačů se SCADA systémem Reliance 3. Automat Tecomat TC658 zde obstarává přenos dat z měřičů tepla ULTRAHEAT 2WR5, a to přes rádio a GSM síť. Data jsou automatem zpracována a následně vyčítána v systému Reliance.


K tepelnému dispečinku jsou po ethernetu napojeny další dva automaty Tecomat TC650, které sbírají data ze dvou míst areálu firmy Martinské strojírny, a. s. V areálu Martinských strojíren jsou umístěny automaty TECOREG, které řídí tepelné uzly dle naprogramovaných otopných křivek. Na teplárenský dispečink je přes optický kabel napojena větev z jižního města, odkud jsou monitorovány regulátory AMiT umístěné u koncových spotřebitelů. V každém takovém uzlu je navíc prováděno měření spotřeby tepla ústředního topení a teplé užitkové vody pomocí měřičů tepla ULTRAHEAT 2WR5. Hodnoty z měřičů jsou vyčítány přímo v tepelném dispečinku systémem Reliance.


V tepelném dispečinku je dále prováděno monitorování kotelny. Data z kotelny jsou snímána a zobrazována na obrazovce dispečinku. Všechna data z technologie jsou ukládána na serveru pomocí aplikace Reliance Server. Data ze serveru jsou následně zobrazována na monitorech dispečinku.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Areál Martinské Teplárenské, a. s.

Martinská teplárenská

Top