Vizualizace a řízení centrálního systému monitorování
a vytápění města Přerov

Město Přerov se nachází v samotném středu Moravy, 21 kilometrů jihovýchodně od Olomouce. V roce 2011 zde žilo více jak 45 tisíc obyvatel. Město je důležitou dopravní křižovatkou a sídlem několika významných průmyslových podniků. Více informací o Přerově najdete na jeho webových stránkách.Řídicí systém

V roce 2004 firma Energie MaR realizovala zakázku, během níž byl nainstalován nový centrální systém monitorování a vytápění města Přerov. Provozovatelem centrálního systému je akciová společnost Teplo Přerov.


Instalovaný řídicí systém provádí řízení 32 výměníkových a 90 předávacích stanic rozprostřených po katastru města. Pro řízení provozu výměníkových a předávacích stanic byly použity řídicí systémy od společností Johnson Controls a Teco doplněné o I/O moduly.


Vizualizaci, řízení a sběr dat z centrálního systému vytápění provádí SCADA/HMI systém Reliance, který byl pro tento účel nainstalován na řídicím počítači centrálního dispečinku. Z tohoto počítače obsluha monitoruje a ovládá celý systém vytápění Přerova. Nahlížení do technologie je umožněno i vybraným pracovníkům provozovatele, kteří si vizualizaci mohou zobrazit na svých pracovních počítačích připojených v rámci lokální sítě (LAN). U této zakázky byl také dodán webový klient Reliance J, který umožňuje zobrazení vizualizace v internetovém prohlížeči jakéhokoliv počítače připojeného k internetu.Dispečerský systém plní tyto úlohy

  • vizualizace a řízení 32 parních výměníkových stanic
  • vizualizace a řízení 90 předávacích stanic pro ohřev a distribuci teplé užitkové vody
  • archivace všech měření, stavů a alarmů/událostí
  • export archivovaných dat z provozu do externích souborů (např. MS Excel), které slouží pro další zpracování


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Kotelna

Teplo Přerov, a. s.

Top