Vizualizace a řízení kotelen a směšovacích stanic v Kostelci nad Labem

Na konci roku 1998 byla dokončena plynofikace kasáren v Kostelci nad Labem. Pro řízení nových kotelen bylo použito pět řídicích automatů TECOREG řady TR200 a tři automaty TECOREG řady TR300.


Systémy řady TR300 jsou použity pro řízení dvou větších kotelen vybavených dvoustupňovými kotli Hydrotherm a jedné směšovací stanice se čtyřmi topnými větvemi UT. Systémy řady TR200 pak ovládají kotelny sloužící k vytápění menších objektů, vybavených většinou jednostupňovými kotli a jedním či dvěma topnými okruhy UT. Řídicí systémy TR300 jsou vybaveny rozšiřujícími moduly TECOREG TR322 a operátorskými panely ID-04. Všechny systémy TECOREG jsou tedy vybaveny displeji a umožňují nastavení všech potřebných parametrů aplikačních programů na každé směšovací stanici.Jednotlivé systémy TECOREG zajišťují

 • řízení chodu kotlů
 • vyhodnocení havarijních a poruchových stavů
 • regulaci teploty topné vody okruhů UT
 • načítání spotřeby plynu

Současně vytvořené dispečerské pracoviště bylo vybaveno SCADA/HMI systémem Reliance. Jednotlivé systémy TECOREG jsou propojeny linkou RS 485 a spojení na dispečerské PC je provedeno sériovou linkou přes převodník RS232/RS485.


Vizualizace je zpracována v systému Reliance 3. Zobrazení i ovládání stanic je možné z centrálního pracoviště, které může být integrováno do místní počítačové sítě nebo internetu. Vizualizaci i zpracování naměřených či archivovaných dat je možné sledovat z kteréhokoliv počítače v síti. V případě internetu z kteréhokoliv počítače na světě, který je k internetu připojen.Dispečink umožňuje

 • sledování provozních stavů jednotlivých směšovacích stanic
 • změny základních parametrů jednotlivých směšovacích stanic
 • zobrazení poruchových a havarijních stavů
 • prohlížení a tisk historie poruchových stavů
 • zobrazení informací o chodu vizualizace a přihlášení dispečerů
 • sledování aktuální spotřeby plynu jednotlivých objektů
 • sledování údajů z měřiče tepla MT200


Akce byla realizována společnostmi

 • RAMAR, s. r. o. – dodávka části ELEKTRO
 • TECONT, s. r. o. – dodávka PLC, aplikačních SW PLC a dispečerského pracoviště


Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Kotelna

TECONT, s. r. o.

Top