Monitorování a řízení kompletní technologie sladovny v Nymburku

Firma PROTECO buduje již řadu let rozsáhlý řídicí a vizualizační systém pro nymburskou sladovnu. Naprostá většina technologických linek je řízena PLC firmy Teco. Pro vizualizaci sladovny je použit SCADA/HMI systém Reliance. Systém je koncipován pro monitorování všech technologických celků sladovny. Probíhá postupné připojování technologických celků do systému v jednotlivých, předem odsouhlasených etapách.Řídicí a vizualizační systém ovládá následující technologie

 • příjmové a expediční linky
 • ukládání a dopravu z ječmenných a sladových sil
 • máčírnu, hvozdy, chlazení, vážení
 • linky čištění, odkličování, chladicí koše, odsávání
 • vodní hospodářství sladovny
 • čistírnu odpadních vod
 • úpravnu vody na vzdáleném pracovišti Sadská-Písty
 • sledování odběrů el. energie a hlídání čtvrthodinového maxima


Sladovna Nymburk

Sladovna Nymburk, zdroj: www.tecomat.com


Rozsah vizualizace

 • 7 x hlavní dispečerské PC
 • 2 x místní dispečerské PC pro odlehlé technologie (ČOV a úpravna vody)
 • 8 x nahlížecí pracoviště (monitorování veškeré technologie; možnost povelování a nastavování vybraných částí technologií)

Počítače jsou propojeny počítačovou sítí LAN a komunikují navzájem protokolem TCP/IP. Vizualizace obsahuje více než 100 vizualizačních oken. Většina oken je technologických, ostatní slouží pro nastavování technologických parametrů. Vizualizační systém již v současné době přesahuje 16 000 procesních proměnných.


Dispečerské pracoviště ve sladovně Nymburk

Jedno z dispečerských pracovišť sladovny Nymburk


Vizualizace plní tyto funkce

 • monitorování stavu technologií
 • ovládání technologií, nastavování parametrů
 • vyhodnocování havarijních a stavových hlášení
 • archivace dat
 • vytváření speciálních protokolů
 • zobrazování grafů
 • HTML dokumentace
 • detaily ječmenných a sladových sil (včetně sledování a archivace teplot)


V systému jsou použity tyto druhy přenosu informací

 • sériové linky RS-485/232
 • TCP/IP komunikace mezi jednotlivými PC
 • MEM soubory
 • TCP/IP spojení se vzdáleným pracovištěm přes vytáčenou ISDN linku

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Reliance reference – potravinářský průmysl

SLADOVNY SOUFFLET ČR

Top