Monitorování a řízení masokombinátu Schneider v Plzni

Společnost Schneider Group je jedním z největších českých zpracovatelů masa, který se rozhodl vybudovat „závod na zelené louce“. Do nového závodu investoval Schneider během necelého roku téměř 300 milionů korun. Masná výroba je plně srovnatelná s podobnými kapacitami v zemích Evropské unie. V roce 2002 byla dokončena přístavba výrobního závodu. Provoz celého komplexu se rozšířil zhruba o jednu třetinu, díky modernímu logistickému zařízení vzrostl počet paletových míst asi o 1 000.


Jde o největší výrobní závod postavený po roce 1989 na zelené louce. Denně vyrábí a expeduje široký sortiment masa (25–30 tun), uzenin a lahůdek (85–90 tun) po celém Česku.


Kompletní systém měření, regulace a řízení objektu zde firma TECONT realizovala s řídicím systémem TECOREG TR300 a Tecomat TC600 od kolínské společnosti Teco.


Hlavní objekt masného závodu je rozdělen na výrobní část, administrativní část a technické podlaží.Řízené a monitorované technologie


Vytápění a teplá užitková voda


 • kotelna – kaskádní řízení dvou horkovodních kotlů, regulace čtyř větví TV
 • kotelna – řízení parního hospodářství a monitorování dvou parních kotlů
 • ohřev + parní ohřev TUV


Vzduchotechnika


 • řízení vzduchotechnických jednotek pro klimatizaci výrobních prostor
 • větrání kotelny
 • větrání strojovny stlačeného vzduchu


Strojovna chlazení


 • monitorování tří čpavkových kompresorů York
 • regulace hladiny čpavku v expanzní nádobě
 • řízení čpavkových čerpadel
 • řízení ventilátorů kondenzátoru, čerpadla chladicí vody a výměníku předehřevu TUV


Chlazení


 • řízení třiceti podstropních chladicích jednotek v chladírnách a výrobních prostorách
 • měření teplot a signalizace „zmrzlý muž“ v mrazírnách


Strojovna stlačeného vzduchu


 • ovládání a monitorování kompresorů


Další monitorování a měření


 • dvoustupňová detekce úniku čpavku v celkem třiceti výrobních a technických prostorách
 • měření odběru elektrické energie a vody

Pro komunikaci řídicího systému s obsluhou slouží dispečerské pracoviště na bázi PC, které zpracovává přes 3 000 datových bodů. Pro vizualizaci byl zvolen SCADA/HMI systém Reliance, který zajišťuje všechny potřebné funkce:


 • monitorování a ovládání veškerých řízených technologií jak na úrovni celku, tak na úrovni jednotlivých akčních členů
 • zobrazení a nastavení parametrů a časových programů
 • měření a ukládání hodnot do databází a jejich grafickou či textovou prezentaci s možností tisku
 • poruchovou signalizaci a databázi poruch
 • různé stupně oprávnění na základě přístupových hesel
 • zasílání poruchových hlášení prostřednictvím elektronické pošty do poštovní schránky a na mobilní telefon GSM

Systém řízení je zde kromě běžných funkcí v TZB také využit pro monitorování a archivaci výrobních hodnot a výraznou měrou pomáhá ke splnění náročných požadavků v potravinářském průmyslu pro vývoz do zahraničí.Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Reliance reference – potravinářský průmysl

Schneider

Top