Monitorování a ovládání provozu na porcování kuřat ve společnosti Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT

V závěru roku 2003 roku byla v závodě firmy Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT v Modřicích uvedena do provozu nová linka na porcování kuřat od nizozemské firmy MEYN. Tato linka umožňuje zvýšit kapacitu zpracovávaných kuřat až na 7 000 kusů za hodinu a rozdělit proces výroby na samostatnou víceúrovňovou dopravu chlazeného a zmrazeného zboží. Kompletní rekonstrukci a montáž nové porcovací linky včetně jejího monitorování a ovládání provedla společnost ELKING, s. r. o., Brno.Řídicí systém

Řídicí systém je umístěn spolu se silovými a ovládacími obvody pohonů ve vzdálené rozvodně a celá linka je řízena z řídicího dispečinku s instalovaným SCADA/HMI systémem Reliance. Na monitoru řídicího počítače je možno sledovat a ovládat jednotlivé dopravní trasy, nastavovat parametry pohonů s měniči a monitorovat celý provoz v různých úrovních zobrazení. Vizualizace provozní linky je provedena až do úrovně okamžitých stavů jednotlivých čidel a pohonů. Samozřejmostí je ukládání veškerých dat z provozu linky pro následnou kontrolu, včetně historie poruch a provozních stavů.


Sestava je doplněna operátorským panelem UniOP od společnosti Exor, spol. s r. o., ze kterého je možné v případě výpadku řídicího počítače linku záložním způsobem ovládat a monitorovat.


Hlavní dispečink

Hlavní dispečink s řídicím počítačem, který monitoruje celý výrobní proces pomocí přehledné vizualizaceVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Výrobní linka ve společnosti PROMT Modřice, a. s.

PROMT Modřice

Top