Vizualizace a řízení závěsové a bubnové galvanické linky ve společnosti CVP Galvanika v Příbrami

Ryze česká společnost CVP Galvanika byla založena v roce 1992 třemi zakladateli – Augustýnem Cenknerem, Ivanem Vančurou a Jánem Pajtaiem. Iniciály jejich příjmení se staly základem pro název společnosti, která se zabývá povrchovou úpravou kovů. Samotná výroba pak byla zahájena o rok později se sedmnácti zaměstnanci. Společnost od založení stále věnuje maximální úsilí při zlepšování svého výrobně-technického zázemí. Díky tomu je schopna dosáhnout nejvyšší možné kvality, která je požadována zákazníky. Firma se během své existence vyprofilovala jako silný dodavatel pro automobilový průmysl. V současné době provádí povrchovou úpravu kovů pro více než 350 zákazníků. Namátkou lze jmenovat automobilky General Motors, Škoda, Volkswagen či Ford.Řídicí systém

V roce 2007 byla v příbramském závodě provedena kompletní rekonstrukce galvanické bubnové linky pro vylučování povlaků zinku a slitinových Zn-Ni povlaků a galvanické zinkovací závěsové linky. Rekonstrukce zahrnovala také implementaci nového systému řízení a vizualizace. Za účelem spolehlivého řízení a vizualizace byl použit SCADA/HMI systém Reliance spolu s PLC Tecomat NS950 od společnosti Teco. Celou zakázku rekonstrukce galvanické linky a instalace řídicího systému prováděla firma AITEC.


Instalací nového řídicího systému v galvanické bubnové lince a galvanické závěsové lince bylo umožněno:


  • ovládání linky na plně automatický provoz
  • řízení dávkování lesků
  • řízení zdrojů
 

Stávající systém byl během rekonstrukce nahrazen SCADA/HMI systémem Reliance. Řídicí systém sestává z programovatelného automatu Tecomat NS950, počítače s nainstalovaným programem Reliance Runtime Control, který je umístěn v místnosti obsluhy, a operátorského panelu s velkou dotykovou obrazovkou, který je umístěn u galvanických linek. Všechny tyto části řídicího systému jsou propojeny sériovou linkou RS-485. Systém Reliance získává důležitá data
z PLC. Díky přehledným vizualizačním obrazovkám vytvořeným v systému Reliance je umožněno pověřeným pracovníkům obsluhy sledovat a ovládat celý proces galvanizace, a to nejen
z místnosti obsluhy, ale také z dotykového LCD panelu u galvanické linky. Řídicí systém během výroby zaznamenává důležitá data, např. počet vyrobených kusů, zásahy obsluhy do výrobního procesu nebo veškeré poruchy a chyby vzniklé během galvanizace. Se získanými daty je možné dále pracovat. Systém Reliance umožňuje tisk protokolů, diagnostiku poruch nebo zobrazení změny/zásahu do výroby.


Rekonstrukcí bylo dosaženo výrazného navýšení výrobní kapacity a současně došlo k rozšíření technologie o galvanické vylučování povlaku Zn-Ni.Ukázka vizualizační obrazovky

Animace vizualizace galvanické linky

Animace vizualizace galvanické linkyVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
CVP Galvanika

CVP Galvanika, s. r. o.

Top