Přehled funkcí modulu Reliance 4 Smart Client

Funkce

Podpora

zobrazení vizualizačních oken s aktuálními daty

Podporováno

automatická aktualizace zobrazení bez nutnosti znovu načíst celou stránku

Podporováno

možnost zvětšovat/zmenšovat zobrazení (pomocí webového prohlížeče)

Podporováno

ovládání technologického procesu prostřednictvím vizualizace a předávání povelů pro stanice datovému serveru (volitelné při exportu vizualizačního projektu pro vzdálené uživatele)

Podporováno

zobrazení a kvitace (potvrzení) aktuálních alarmů

Podporováno

zobrazení dat s krátkou historií prostřednictvím plovoucích grafů

Podporováno

přihlašování a odhlašování uživatelů

Podporováno

kontrola přístupových práv při provádění zabezpečených operací

Podporováno

podpora více jazyků (přepnutí mezi jazyky za běhu)

Podporováno

zobrazení tabulkových a uživatelských sestav definovaných ve vizualizačním projektu

Podporováno

podpora pro dotykové ovládání

Podporováno

nezávislost na OS a prohlížeči (podpora)

Podporováno

zobrazení historických alarmů

Podporováno

zobrazení historických dat prostřednictvím grafů

Podporováno

podpora komponenty Kontejner (šablony oken)

Podporováno

ukládání nastavení do uživatelských profilů

Podporováno


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Top