Přehled funkcí modulu Reliance 4 Mobile Client

Funkce

Podpora

načtení a běh vizualizačního projektu ve formátu určeném pro tenké klienty

Podporováno

síťová (TCP/IP) komunikace s datovým serverem (Reliance Server, Reliance Control Server)

Podporováno

získávání aktuálních i historických dat a alarmů z datového serveru

Podporováno

ovládání technologického procesu prostřednictvím vizualizace a předávání povelů pro stanice datovému serveru (volitelné při exportu vizualizačního projektu pro vzdálené uživatele)

Podporováno

zobrazení vizualizačních oken s aktuálními daty

Podporováno

zobrazení a kvitace (potvrzení) aktuálních alarmů

Podporováno

zobrazení historických alarmů, volitelná filtrace alarmů podle stanice

Podporováno

zobrazení dat s krátkou historií prostřednictvím plovoucích grafů

Podporováno

zobrazení historických dat prostřednictvím grafů

Podporováno

přihlašování a odhlašování uživatelů

Podporováno

kontrola přístupových práv při provádění zabezpečených operací

Podporováno

ukládání nastavení do uživatelských profilů

Podporováno

podpora více jazyků (přepnutí mezi jazyky za běhu)

Podporováno


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Top