Komunikační driver WAGO

Komunikační driver WAGO je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi WAGO komunikujícími protokolem Modbus TCP/UDP. Driver má implementovány základní komunikační funkce pro čtení a zápis dat.Spuštění driveru

Komunikační driver je DLL knihovna zaváděná do paměti programem Reliance 4 Driver Server, který může být spuštěn jako služba Windows (Windows Service) při startu operačního systému, nebo jako běžná aplikace při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. V závislosti na definici komunikačního kanálu se po jejich načtení aktivuje spojení se všemi připojenými stanicemi.Adresace proměnných

Paměť systémů WAGO je rozdělena do tří základních oblastí: vstupy (Inputs), výstupy (Outputs) a registry (Merkers). Adresa je při startu runtime modulu přepočítána na adresu Modbus a komunikace již probíhá komunikačním protokolem Modbus TCP/UDP.Programovatelný automat WAGO

Programovatelný automat WAGO


Čtení dat

Čtení dat ze stanice probíhá periodicky nebo řízeně na úrovni definovaných proměnných, kdy jsou jednotlivé komunikační dotazy sestavovány dynamicky podle požadavku na množství požadovaných dat, nebo na úrovni komunikačních zón, kdy komunikační dotaz odpovídá jedné komunikační zóně. Hodnota proměnné je pak aktualizována vždy s aktualizací dat komunikační zóny, ve které proměnná leží.Přerušení spojení se stanicí

Přerušení spojení se stanicí je vyhodnoceno, neobdrží-li komunikační driver od stanice platnou odpověď Nx za sebou, kde N je maximální počet chybných komunikací. Tento parametr lze nastavit.


Cenu driveru WAGO naleznete v ceníku systému Reliance 4.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top